Dodávateľ

CEDIS s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CEDIS s.r.o.

IČO: 50607383

Adresa: Vajnorská 100/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-E6340

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. September 2020

Záznam platný do: 25. September 2023

Posledná zmena: 18. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 667 999,00 EUR 1 1
2019 518 810,00 EUR 1 1
2020 7 910 819,00 EUR 6 6
2021 78 691 470,00 EUR 3 3
2022 7 445 417,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 667 999,00 EUR 1 1
2019 518 810,00 EUR 1 1
2020 7 910 819,00 EUR 6 6
2021 78 691 470,00 EUR 3 3
2022 7 445 417,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Zemné 1 687 603,00 687603.00 EUR
Obec Drahovce 1 6 335 175,00 6335175.00 EUR
Mesto Senec 1 3 788 333,00 3788333.00 EUR
Mesto Trebišov 1 3 887 185,00 3887185.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 74 585 993,00 74585993.00 EUR
Obec Huncovce 1 333 601,00 333601.00 EUR
Obec Klokočov 1 884 310,00 884310.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 616 057,00 616057.00 EUR
Obec Malý Slavkov 1 518 810,00 518810.00 EUR
Obec Čoltovo 1 646 415,00 646415.00 EUR
Obec Svodín 1 776 641,00 776641.00 EUR
Obec Parchovany 1 667 999,00 667999.00 EUR
Technické služby mesta Trebišova 1 1 288 101,00 1288101.00 EUR
Združenie obcí Trniny 1 218 292,00 218292.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ČOV Parchovany Obec Parchovany 923 188,00 923188.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ČOV Malý Slavkov Obec Malý Slavkov 518 810,00 518810.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo Obec Čoltovo 646 415,00 646415.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 616 057,00 616057.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc Obec Zemné 687 603,00 687603.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Mestská športová hala - rekonštrukcia Technické služby mesta Trebišova 1 288 101,00 1288101.0 EUR 2020 Práce Nie 1
18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK – NOVOSTAVBA - obec Klokočov Obec Klokočov 884 310,00 884310.0 EUR 2020 Práce Nie 1
ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC Mesto Senec 3 788 333,00 3788333.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty ( ID 556 ) Mesto Trebišov 3 887 185,00 3887185.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor Hlavné mesto SR Bratislava 90 567 150,00 90567150.0 EUR 2021 Práce Áno 1
MALÉ VOZOKANY – ROZŠÍRENIE ČOV Združenie obcí Trniny 350 586,00 350586.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Obec Drahovce 6 335 175,00 6335175.0 EUR 2022 Práce Áno 1
ČOV HUNCOVCE II. ETAPA Obec Huncovce 333 601,00 333601.0 EUR 2022 Práce Nie 1
SVODÍN, celoobecná čistiareň odpadových vôd Obec Svodín 776 641,00 776641.0 EUR 2022 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miriam Haljaková
Adresa:
Ďumbierska 9 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alica Mičeková
Adresa:
Pružina Pružina 01822
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Tamašovič
Adresa:
Na krčoch 38 Bratislava - mestská časť Ružinov 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2020
Záznam do:
21. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Tamašovič
Adresa:
Na krčoch 38 Bratislava - mestská časť Ružinov 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2020
Záznam do:
10. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 10.08.2020 do: 21.09.2021

StiahniZáznam platný od: 9.03.2020 do: 10.08.2020

StiahniZáznam platný od: 14.06.2018 do: 9.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×