Obstarávateľ

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 32 801 375,00 EUR 6
2017 87 555 873,00 EUR 14
2018 28 839 639,00 EUR 2
2019 79 800,00 EUR 1
2020 149 478,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2019 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 13 026 000,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 12 609 899,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 5 527 084,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 12 609 899,00 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 20 950 000,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 3 30 949 166,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 5 527 084,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 5 527 084,00 EUR
ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. 1 12 609 899,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2 105 000,00 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 573 018,00 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 2 12 599 500,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 13 855 373,00 EUR
HORNEX, a.s. 1 6 788 900,00 EUR
Metrostav a.s. 1 12 609 899,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 3 37 842 693,00 EUR
T M G , a.s. 1 13 026 000,00 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 1 13 026 000,00 EUR
M - SILNICE a.s. 1 4 399 000,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 14 214 999,00 EUR
Team s.r.o. 1 13 026 000,00 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 4 182 700,00 EUR
HOCHTIEF CZ a. s. 1 14 214 999,00 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 1 233 650,00 EUR
TuCon, a. s. 1 14 214 999,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 3 138 900,00 EUR
INFRAM SK s. r. o. 2 70 596,00 EUR
D.I.S., spol. s r.o. 1 5 690 000,00 EUR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 3 138 900,00 EUR
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 1 7 564 000,00 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 11 946 946,00 EUR
OHL ŽS, a.s. 1 13 026 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Aglomerácia Kanianka - kanalizácia 1 396 306,00 573 018,00 41.03% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája 1 626 880,00 1 619 500,00 99.54% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV 2016 Práce Neuvedené 0 Nie
KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV 9 999 166,00 9 999 166,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - I. etapa - stavebný dozor 233 650,00 233 650,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Sebedražie 5 690 000,00 5 690 000,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa 13 855 373,00 13 855 373,00 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Aglomerácia Hriňová - Kanalizácia a ČOV 4 399 000,00 4 399 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 18 900,00 18 900,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia 7 737 303,00 7 564 000,00 97.76% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV 6 899 113,00 6 788 900,00 98.4% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 81 800,00 81 800,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 2 Áno
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 41 756,00 41 756,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV 12 884 012,00 12 609 899,00 97.87% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 1 658 366,00 105 000,00 6.33% EUR 2017 Služby Áno 2 Áno
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 117 540,00 117 540,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 3 Áno
Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV 14 214 999,00 14 214 999,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd 9 970 000,00 9 970 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia 13 026 000,00 13 026 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV 5 527 084,00 5 527 084,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV 10 980 000,00 10 980 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec 16 892 693,00 16 892 693,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec 11 946 946,00 11 946 946,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 79 800,00 79 800,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV 2019 Práce Áno 0 Nie
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča 2019 Práce Áno 0 Nie
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa 2019 Práce Áno 0 Nie
Tuhár - vodovod 2019 Práce Áno 0 Nie
Veľké Dravce - verejný vodovod 2019 Práce Áno 0 Nie
Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu 2019 Práce Áno 0 Nie
Gregorova Vieska - verejný vodovod 2019 Práce Áno 0 Nie
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV 149 478,00 52 400,00 35.05% EUR 2020 Služby Áno 1 Ánohttp://www.stvs.sk


+421484327111

+421254653904


lachova.tatiana@stvs.sk
tender@p-m.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 231 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×