Obstarávateľ

Obec Oborín

Oborín

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 350 229,00 EUR 2
2016 258 580,10 EUR 3
2017 430 102,00 EUR 2
2018 194 698,00 EUR 1
2019 288 991,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 31 875,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 1 67 000,00 EUR
Marián Šupa 1 27 500,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 394 380,00 EUR
Slovanet, a.s. 1 92 592,00 EUR
NOVICOM s.r.o. 1 203 915,00 EUR
STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov 1 288 991,00 EUR
ANTES PLUS, spol. s r.o. 1 66 500,00 EUR
ALRC, s.r.o. 1 61 297,98 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Oborín 152 500,00 92 592,00 60.71% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Veľké Raškovce, Oborín - Kanalizácia a ČOV - stoka A1, A2 197 729,00 169 930,83 85.94% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV 356 542,00 203 915,00 57.19% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Veľké Raškovce, Oborín – Kanalizácia a ČOV (A, A-4) 194 698,00 190 463,00 97.82% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a autobusových zastávok 104 871,31 55 416,66 52.84% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce 120 708,79 55 833,33 46.25% EUR 2016 Stavebné práce Áno 1 Áno
Prídavné zariadenia k traktoru 31 875,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Prídavné zariadenia k traktoru 33 000,00 22 916,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kolesový traktor s čelným nakladačom 73 560,00 51 081,65 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch 288 991,00 288 991,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
+421566281860


oborin@oborin.eu

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×