Obstarávanie

Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tekovské Lužany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 174 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 174 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je novostavba objektov určených na zneškodňovanie splaškových vôd a ich sústreďovanie do ČOV. Vybudované budú: - gravitačné stoky splaškové v celkovej dĺžke 16180,5 m - tlakové stoky v celkovej dĺžke 1695 m - čerpacie stanice splaškové vrátane technologickej časti v počte 5 ks - kanalizačné odbočky gravitačné v počte 953 ks - elektrické prípojky NN - kanalizačné odbočky tlakové 10 ks - rekonštrukcia existujúcej ČOV s rozšírením kapacity (3200 EO). Podrobné informácie budú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 6 10 174 999,00 Neuvedené EUR 26. Január 2018 93203

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka „Združenie Tekovské Lužany, T-S“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757060/download","filename":"TuCon-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757061/download","filename":"TuCon-OSTATNE čast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757062/download","filename":"TuCon-OSTATNE čast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757063/download","filename":"TuCon-OSTATNE čast 3.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.2 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031322/content/861267/download","filename":"dodatock-c-2_metro.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333959/content/312362/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333959/content/312363/download","filename":"Zmluva o dielo Tekovské Lužany.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 4 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705024/content/798847/download","filename":"Prílohy 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857815/content/591740/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704945/content/798767/download","filename":"Tekovské Lužany - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002008/content/705738/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Október 2016 11. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709812/content/480740/download","filename":"R_220_H.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709812/content/480741/download","filename":"R_300_H.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709812/content/480742/download","filename":"Tekovské Lužany - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania - ostatné T. Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941989/content/756970/download","filename":"Zápisnica z otvárania - ostatné T. Lužany.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 2. Február 2018 2. Február 2018 []
Zmluva Zmluva o dielo 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940258/content/748772/download","filename":"zod-kanalizacia-a-cov-tekov-luzany.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003911/content/713222/download","filename":"Dodatok č.1_METROSTAV.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zaznam z otvarania ponúk Kriteria - T.Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941991/content/756978/download","filename":"Zaznam z otvarania ponúk Kriteria - T.Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka „Združenie ARKO – IMOS – Tekovské Lužany“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942000/content/757018/download","filename":"ARKO-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942000/content/757019/download","filename":"ARKO-OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 2 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705003/content/798836/download","filename":"Prílohy 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 1 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704989/content/798819/download","filename":"Prílohy 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333962/content/312366/download","filename":"Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333962/content/312367/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757079/download","filename":"STRABAG-KRITERIA cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757080/download","filename":"STRABAG-KRITERIA cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757081/download","filename":"STRABAG-OSTATNE cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757082/download","filename":"STRABAG-OSTATNE cast 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 3 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705013/content/798841/download","filename":"Prílohy 3.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Október 2016 5. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav a.s. 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942013/content/757068/download","filename":"Metrostav - cenová ponuka rozpočet po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942013/content/757069/download","filename":"Metrostav-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942013/content/757070/download","filename":"Metrostav-OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk ostatné - T.Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941994/content/756985/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk ostatné - T.Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov „VSEP – FERMONT, Tekovské Lužany“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942003/content/757029/download","filename":"VSEP-FERRMONT-OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942003/content/757030/download","filename":"VSEP-RERRMONT-KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - T. Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941998/content/757005/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk čiastková zápisnica T. Lužany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941998/content/757006/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konecná zápisnica T. Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka „Združenie VHS – ADIFEX – HASTRA – Tekovské Lužany“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942017/content/757088/download","filename":"VHS-ADIFEX-HASTRA-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942017/content/757089/download","filename":"VHS-ADIFEX-HASTRA-OSTATNÉ.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×