Dodávateľ

ViOn, a.s.

Zlaté Moravce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ViOn, a.s.

IČO: 36526185

Adresa: Továrenská 64, Zlaté Moravce

Registračné číslo: 2020/4-PO-B4550

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2020

Záznam platný do: 1. Apríl 2023

Posledná zmena: 2. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 217 842,00 EUR 8 8
2015 6 030 773,00 EUR 6 6
2016 3 328 205,00 EUR 7 7
2017 5 446 051,00 EUR 6 6
2018 491 103,00 EUR 3 3
2019 83 330,00 EUR 1 1
2020 2 824 862,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 217 842,00 EUR 8 8
2015 6 030 773,00 EUR 6 6
2016 3 327 635,00 EUR 6 6
2017 5 446 621,00 EUR 7 7
2018 491 103,00 EUR 3 3
2019 83 330,00 EUR 1 1
2020 2 824 862,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 52 918,00 52918.00 EUR
Mesto Trnava 2 999 297,00 999297.00 EUR
Mesto Vráble 1 629 708,00 629708.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 409 064,00 409064.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 649 171,00 649171.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 3 453 913,00 3453913.00 EUR
MARVIN Marcelová, s.r.o. 1 99 500,00 99500.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 1 249 994,00 249994.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 3 289 895,00 3289895.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 2 793 757,00 2793757.00 EUR
Obec Pata 1 4 648 641,00 4648641.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 119 350,00 119350.00 EUR
Obec Obyce 1 187 364,00 187364.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 2 699 886,00 2699886.00 EUR
Obec Velčice 1 103 250,00 103250.00 EUR
Obec Nemčiňany 2 46 290,00 46290.00 EUR
Mesto Myjava 1 1 416 666,00 1416666.00 EUR
Obec Vlkyňa 1 124 989,00 124989.00 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 238 962,00 238962.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 89 991,00 89991.00 EUR
Obec Brodské 1 368 777,00 368777.00 EUR
Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. 1 315 813,00 315813.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 1 026,00 1026.00 EUR
Obec Machulince 1 67 432,00 67432.00 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 1 618 706,00 1618706.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 5 338 095,00 338095.00 EUR
Obec Plešivec 1 409 711,00 409711.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie zdroja vody pre závlahy a VN prípojky + TS 160kVA. MARVIN Marcelová, s.r.o. 210 000,00 210000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Prevádzka na výrobu ovčieho syra v PD Vlára Nemšová – dvor Horné Srnie Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 261 136,00 261136.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Oprava lesovne Klížske lúčky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 974,00 53974.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Stĺpovej sály budovy Reduty - doplňujúce stavebné práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 242 079,00 242079.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 130 000,00 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výstavba dočasných inžinierskych sietí strategického parku Nitra MH Invest, s.r.o. 4 068 935,00 4068935.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Remíza lokomotív - realizácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 455 038,00 455038.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Diaľnica D2, revitalizácia odpočívadla Sekule, ľavá strana (smer Malacky - Kúty). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 700 000,00 700000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v obci Pata Obec Pata 3 878 749,00 3878749.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Okružná križovatka Bratislavská Strojárenská v Trnave, 1. etapa Mesto Trnava 762 283,00 762283.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Žitavany - kanalizácia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 351 484,00 4351484.0 EUR 2015 Práce Áno 1
CHODNÍK NEMČIŇANY Obec Nemčiňany 51 929,00 51929.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devín pre výrobné obdobie 2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 90 000,00 90000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Skládka odpadov - sanácia Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. 236 000,00 236000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkyňa Obec Vlkyňa 124 989,00 124989.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Námestie Velčice Obec Velčice 103 385,00 103385.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník Nemčiňany - doplnenie dodávky Obec Nemčiňany 4 719,00 4719.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Stĺpovej sály budovy Reduty Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 552 438,00 2552438.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy sv.Dominika Sávia Machulince Obec Machulince 66 949,00 66949.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Betónové zmesi Západoslovenská distribučná, a.s. 32 441,00 32441.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Betónové zmesi Západoslovenská distribučná, a.s. 12 339,00 12339.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Humanizácia obytného súboru Zátvor – dvor č.2 a dvor č.3 /VII/2016/ Mesto Trnava 313 970,00 313970.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavba pre Technológiu zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 632 525,00 1632525.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Prezentácia nálezov v ochranných objektoch. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 453 913,00 3453913.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devin na 9 mesiacov pre výrobne obdobie 2016" SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devin na 4 mesiace pre výrobne obdobie 2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devin na 6 mesiacov pre výrobne obdobie 2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom v Bratislave pre výrobné obdobie 2018 na obdobie 7mesiacov. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce Obec Obyce 203 410,00 203410.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výmena okien – Justičný palác (opakované VO) Krajský súd v Bratislave 283 986,00 283986.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prenájom mobilného drviča SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 83 333,33 83333.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunikácia a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské -Padielky I. etapa Obec Brodské 368 777,00 368777.0 EUR 2020 Práce Nie 1
OCHRANNÁ NÁDRŽ PADELKY Mesto Myjava 1 416 666,00 1416666.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť Mesto Vráble 629 708,00 629708.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zberný dvor - Plešivec Obec Plešivec 409 711,00 409711.0 EUR 2020 Práce Áno 1
+4216403333


vion.zm@vion.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 60 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viliam Ondrejka
Adresa:
Obycká 20 Machulince 951 93
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Petrovič
Adresa:
Obycká 40 Machulince 95193
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Ondrejka
Adresa:
Hostie 363 Hostie 95194
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Ondrejka
Adresa:
Obycká 20 Machulince 95193
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Pavel Šepták
Adresa:
Župná 13 Zlaté Moravce 95301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×