Obstarávanie

Veľké Kostoľany celoobecná kanalizácia a ČOV - Dostavba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 783 768,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 666 666,00
Zaplatené:
95.79%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dostavba kanalizácie a jej napojenie na ČOV v Obci Veľké Kostoľany. Stavba bude rozčlenená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO 01 - Gravitačná kanalizácia SO 02 - Čerpacie stanice a výtlačné potrubia SO 03 - Prípojky NN k ČS SO 04 - Kanalizačné odbočenia PS 01 - Čerpacie stanice technológia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OHL ŽS SK, a. s. 10 2 666 666,00 0% EUR 28. Máj 2015 51863

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154428/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov Veľké Kostoľany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154429/download","filename":"(12.2014)_SO-01 Výkaz výmer (Gravitačná)-stoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154430/download","filename":"(12.2014)_SO-01 Výkaz výmer (Podtlak).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154431/download","filename":"(12.2014)_SO-02 Výkaz výmer (ČS a výtlaky).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154432/download","filename":"E02-9 Výkaz materialu výtlaky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154433/download","filename":"elektropodklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154434/download","filename":"SŠ G 65 2-5 - I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154435/download","filename":"TS SO 01 2014 oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154436/download","filename":"Výkaz zemných a búracích prác ČS + výtlaky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154437/download","filename":"Výkaz zemných a búracích prác Podtlaková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154438/download","filename":"Výkaz zemných a buracích prác -Stoky 112014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363715/content/154439/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov Veľké Kostoľany.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363718/content/154481/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363706/content/154377/download","filename":"Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363706/content/154378/download","filename":"Súťažné podklady Veľlé Kostoľany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363706/content/154379/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363709/content/154393/download","filename":"Zmena lehoty na ponky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/363712/content/154400/download","filename":"Zmena lehoty na ponuky č.2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×