Dodávateľ

EKO SVIP, s.r.o.

Sabinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKO SVIP, s.r.o.

IČO: 36449717

Adresa: Ovocinárska 48, Sabinov

Registračné číslo: 2017/4-PO-D3256

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Apríl 2017

Záznam platný do: 24. Apríl 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 978 895,00 EUR 3 3
2015 4 944 863,00 EUR 6 6
2016 281 783,00 EUR 3 3
2017 2 035 747,00 EUR 9 9
2018 3 491 847,00 EUR 8 8
2019 4 187 011,00 EUR 8 8
2020 446 755,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 978 895,00 EUR 3 3
2015 4 944 863,00 EUR 6 6
2016 281 783,00 EUR 3 3
2017 1 435 848,00 EUR 8 8
2018 4 091 746,00 EUR 9 9
2019 2 726 105,00 EUR 7 7
2020 1 907 661,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Valaliky 1 239 214,00 EUR
Obec Haniska 1 790 000,00 EUR
Mesto Bardejov 1 597 324,00 EUR
Obec Ďačov 1 266 289,00 EUR
Obec Dúbrava 1 52 893,00 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 819 282,00 EUR
Obec Svinia 1 599 899,00 EUR
Mesto Svidník 1 401 385,00 EUR
Mesto Sabinov 3 1 012 692,00 EUR
Obec Ražňany 1 260 656,00 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 145 374,00 EUR
Obec Orechová 1 2 917 233,00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 722 494,00 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 106 738,00 EUR
Obec Krásna Lúka 2 167 303,00 EUR
Obec Domaňovce 1 84 120,00 EUR
Obec Poloma 1 114 480,00 EUR
Obec Koprivnica 1 684 500,00 EUR
Obec Torysa 2 626 899,00 EUR
Obec Huncovce 1 150 218,00 EUR
Mesto Podolínec 1 1 038 677,00 EUR
Obec Seňa 1 358 463,00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 329 216,00 EUR
Obec Lemešany 1 229 875,00 EUR
Obec Svätuš 1 179 000,00 EUR
Mesto Spišská Belá 1 284 990,00 EUR
MOSUPO J&M spol. s r.o. 1 823 359,00 EUR
Obec Slavošovce 1 365 722,00 EUR
Obec Brodzany 1 182 025,00 EUR
Obec Nižná Myšľa 1 258 057,00 EUR
Obec Litmanová 1 301 381,00 EUR
Obec Mirkovce 1 439 942,00 EUR
SABYT, s.r.o. 1 1 460 906,00 EUR
Obec Oľšov 1 356 295,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tržnica, Krásna Lúka. Obec Krásna Lúka 65 200,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Poloma – Futbalové ihrisko. Obec Poloma 124 990,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Krásna Lúka – Rekonštrukcia miestnych komunikácií, II. etapa. Obec Krásna Lúka 104 666,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Regenerácia obce Torysa Obec Torysa 551 933,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Huncovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školská Obec Huncovce 239 447,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Regenerácia centra mesta Podolínec Mesto Podolínec 869 560,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Svätuš Obec Svätuš 151 574,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Orechová Obec Orechová 2 515 371,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych ciest po ukončení stavby Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia Obec Valaliky 239 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti výrobných objektov - MOSUPO J&M spol. s r.o. MOSUPO J&M spol. s r.o. 690 357,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácie obce Nižná Myšľa Obec Nižná Myšľa 238 941,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie kanalizácie v obci Haniska. Obec Haniska 790 000,00 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Doplnenie obnovy krytov miestnych komunikácií Obec Brodzany 182 025,00 EUR 2017 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI HRABOVEC nad Laborcom Obec Hrabovec nad Laborcom 106 738,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie spotreby energie športového zariadenia Obec Torysa 98 899,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod-verejná kanalizácia časť Kovaľovce Obec Dúbrava 52 893,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavby materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č.1471/22 Obec Pečovská Nová Ves 329 216,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa Obec Seňa 358 463,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce - multifunkčné ihrisko, amfiteáter Obec Domaňovce 84 120,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 232 201,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia". Obec Svinia 599 899,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 526 831,00 EUR 2018 Práce Áno 1
SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ ul. Generála Svobodu Mesto Svidník 403 599,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Ražňany Obec Ražňany 262 467,00 EUR 2018 Práce Áno 1
"ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ĎAČOV" Obec Ďačov 270 948,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce Obec Slavošovce 368 458,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie a úprava fasády budovy školy. Stredná priemyselná škola strojnícka 819 282,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 – Dažďová kanalizácia“ v rámci stavby „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník Mesto Sabinov 195 013,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné práce pre akciu: „Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu KOPRIVNICA“ Obec Koprivnica 684 500,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája. Mesto Sabinov 477 573,00 EUR 2019 Práce Áno 1
CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV Mesto Bardejov 597 324,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Materská škôlka v obci Mirkovce Obec Mirkovce 439 942,00 EUR 2019 Práce Áno 1
MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI OĽŠOV Obec Oľšov 381 000,00 EUR 2019 Práce Áno 1
IBV Hliník – Miestne komunikácie – I- etapa Mesto Sabinov 359 209,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Komunitné centrum v Spišskej Belej Mesto Spišská Belá 291 602,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Lemešany Obec Lemešany 247 661,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I, Sabinov SABYT, s.r.o. 1 761 826,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou 185 430,00 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Litmanová Obec Litmanová 301 381,00 EUR 2020 Práce Áno 1

ekosvip@ekosvip.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Bujňák
Adresa:
Rovinky 41 Lipany 08271
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Bujňak
Adresa:
160 Krásna Lúka 08273
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcela Bujňáková
Adresa:
160 Krásna Lúka 08273
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcela Bujňáková
Adresa:
160 Krásna Lúka 08273
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. Máj 2018
Záznam do:
20. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Bujňak
Adresa:
160 Krásna Lúka 08273
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.06.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 2.05.2018 do: 20.06.2018

StiahniZáznam platný od: 1.02.2018 do: 2.05.2018

StiahniZáznam platný od: 9.06.2017 do: 1.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×