Obstarávanie

Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Topoľníky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 335 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 335 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky rieši odvádzanie splaškových vôd systémom gravitačných kanalizačných stôk v kombinácii s návrhom osadenia 19 ks prečerpávacích kanalizačných staníc, vrátane výtlačných potrubí do najbližších kanalizačných šácht. Odvádzanie splaškových vôd je do objektu ČOV. V rámci ČOV prebehnú tiež rekonštrukčné práce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 11 335 000,00 Neuvedené EUR 24. Apríl 2017 83091

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322997/content/303352/download","filename":"77_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322985/content/303325/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322985/content/303326/download","filename":"Zmluva o dielo Topoľníky kanalizácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811246/content/632272/download","filename":"ARKO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811246/content/632273/download","filename":"ARKO2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322988/content/303328/download","filename":"655_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323006/content/139392/download","filename":"204_pdfsam_385_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811460/content/633031/download","filename":"36 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Topolniky.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. September 2016 16. September 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323000/content/303357/download","filename":"93_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038848/content/814403/download","filename":"Dodatok po podpise.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323009/content/139475/download","filename":"270_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811255/content/632301/download","filename":"STRABAG.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038855/content/814407/download","filename":"Dodatok po podpise.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709256/content/477937/download","filename":"Topoľníky - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322994/content/303344/download","filename":"29_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322991/content/303337/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322991/content/303338/download","filename":"1_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie zmluvy 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811446/content/633003/download","filename":"17 - Zápisnica z otvárania - ostatné Topoľníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811446/content/633004/download","filename":"28 - Zaznam z otvarania ponúk Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323003/content/139303/download","filename":"106_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323012/content/139538/download","filename":"1_pdfsam_385_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746078/content/402191/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811266/content/632316/download","filename":"VSEP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811266/content/632317/download","filename":"VSEP2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706665/content/457650/download","filename":"Topoľníky - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811223/content/632188/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811458/content/633025/download","filename":"Topoľnky_zápisnica z PU.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792796/content/654590/download","filename":"Otváranie kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811293/content/632510/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811253/content/632297/download","filename":"AVA-stav.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×