Obstarávanie

Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Topoľníky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 335 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 335 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky rieši odvádzanie splaškových vôd systémom gravitačných kanalizačných stôk v kombinácii s návrhom osadenia 19 ks prečerpávacích kanalizačných staníc, vrátane výtlačných potrubí do najbližších kanalizačných šácht. Odvádzanie splaškových vôd je do objektu ČOV. V rámci ČOV prebehnú tiež rekonštrukčné práce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 11 335 000,00 Neuvedené EUR 24. Apríl 2017 83091

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322997/content/303352/download","filename":"77_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322985/content/303325/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322985/content/303326/download","filename":"Zmluva o dielo Topoľníky kanalizácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811246/content/632272/download","filename":"ARKO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811246/content/632273/download","filename":"ARKO2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322988/content/303328/download","filename":"655_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323006/content/139392/download","filename":"204_pdfsam_385_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811460/content/633031/download","filename":"36 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Topolniky.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. September 2016 16. September 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323000/content/303357/download","filename":"93_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038848/content/814403/download","filename":"Dodatok po podpise.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323009/content/139475/download","filename":"270_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811255/content/632301/download","filename":"STRABAG.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038855/content/814407/download","filename":"Dodatok po podpise.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709256/content/477937/download","filename":"Topoľníky - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322994/content/303344/download","filename":"29_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322991/content/303337/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322991/content/303338/download","filename":"1_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie zmluvy 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811446/content/633003/download","filename":"17 - Zápisnica z otvárania - ostatné Topoľníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811446/content/633004/download","filename":"28 - Zaznam z otvarania ponúk Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323003/content/139303/download","filename":"106_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/323012/content/139538/download","filename":"1_pdfsam_385_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746078/content/402191/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811266/content/632316/download","filename":"VSEP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811266/content/632317/download","filename":"VSEP2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706665/content/457650/download","filename":"Topoľníky - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811223/content/632188/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811458/content/633025/download","filename":"Topoľnky_zápisnica z PU.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792796/content/654590/download","filename":"Otváranie kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811293/content/632510/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811253/content/632297/download","filename":"AVA-stav.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×