CPV kód

30197642-8

Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 4,308 EUR
Mesto Poprad 1 3,542 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 5,374,197 EUR
Mesto Žilina 9 44,693 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 8 9,951 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 98 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 2,299 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 9 77,337 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 40,893 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 51,856 EUR
Mesto Levice 3 12,609 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 7,244 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 5,823 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 11,660 EUR
Mesto Medzilaborce 3 3,569 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 27,772 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2,949 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 52,298 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 4,674 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 72,323 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 55,797 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 0 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 2,652 EUR
Slovenská národná knižnica 1 16,939 EUR
Mesto Košice 1 4,638 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 23,990 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 37,265 EUR
Mesto Holíč 4 1,598 EUR
Mesto Nové Zámky 6 7,294 EUR
Mesto Partizánske 1 168 EUR
Slovenské národné múzeum 1 82 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 14 21,931 EUR
Mesto Senec 33 8,422 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 109,819 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1,686 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5,955 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 403 EUR
Mesto Michalovce 11 15,242 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 0 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1,873 EUR
Mesto Hlohovec 1 0 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 7 705 EUR
Mesto Trenčín 3 17,176 EUR
Mesto Myjava 1 0 EUR
Mesto Zvolen 11 6,311 EUR
Krajský súd v Bratislave 2 0 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 15,740 EUR
Krajská prokuratúra 12 22,519 EUR
Okresný súd Komárno 2 12,999 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 12,917 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 103 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 98 EUR
Obec Domaniža 2 150 EUR
Krajský súd v Trnave 4 14,860 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 403 EUR
Krajská prokuratúra 2 5,615 EUR
Obec Záhorská Ves 4 908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 9,833 EUR
Okresný súd Skalica 1 3,217 EUR
Obec Brusno 2 298 EUR
Ústav polymérov SAV 6 976 EUR
Národný onkologický ústav 7 19,050 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 440 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 4,864 EUR
Spojená škola 2 380 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 5 2,035 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 2 25,964 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 765 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 9,476 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 2,879 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 9,478 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1,871 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2,249 EUR
Ústav informatiky SAV 1 443 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 320 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 375 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 108 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 137 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 10 1,767 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 108 EUR
Stredná odborná škola 7 296 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 4,930 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 142 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 9,660 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 1,898 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 330 EUR
Spojená škola 1 143 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 790 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 6 5,188 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 799 EUR
Základná škola 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 9 1,838 EUR
Obec Plešivec 2 168 EUR
Domov sociálnych služieb 1 389 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 216 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 28 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 429 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 2 217 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 2 62 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 809 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 509 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 6 1,770 EUR
Základná škola Ivana Branislava Zocha 1 229 EUR
Okresný súd Bratislava V 2 7,055 EUR
Základná škola s materskou školou 1 328 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 6 693 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 887 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 984 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 149 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 3 1,185 EUR
Obec Omšenie 2 193 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 2,132 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 1 285 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,275 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 318 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 938 EUR
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 2 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 652 EUR
Materská škola 1 204 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 5 0 EUR
Evanjelická spojená škola 2 3,051 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 436 EUR
Základná škola 2 343 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 150 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 0 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 2,640 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 59 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 30 86,244 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 4 25,113 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 98 168,626 EUR
Xepap, spol. s r.o. 59 5,626,427 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 5 16,676 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 0 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 123,451 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 14 15,868 EUR
DD21 s.r.o. 1 650 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 6 9,493 EUR
Nussy, s.r.o. 1 2,210 EUR
GGT a.s. 2 25,010 EUR
PAPERA s.r.o. 5 12,992 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 31 35,905 EUR
SCP PAPIER, a.s. 13 28,383 EUR
KP plus, s.r.o. 1 3,542 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 30 12,064 EUR
KRIDLA s.r.o 12 2,696 EUR
Legia, a.s. 1 225 EUR
Roman Laco - ROADA 1 233 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 13 26,381 EUR
WERNAM, s.r.o. 8 30,152 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 2,371 EUR
TOWDY s. r. o. 1 98 EUR
Antalis, a.s. 1 271 EUR
One Print s.r.o. 1 238 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 3 3,897 EUR
VICOM s.r.o. 18 26,631 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 1 98 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 492 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 668 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 285 EUR
Doman Servis s. r. o. 2 554 EUR
PALATIN s.r.o. 1 120 EUR
INTERVIA s. r. o. 7 1,613 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 5,955 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 5,475 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 3 34,698 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 1 450 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 2 2,025 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 9,141 EUR
VOVA s.r.o. 3 3,781 EUR
Oldřich Krédl 3 1,344 EUR
Mária Kapallová-KAPAP 1 183 EUR
TRIPSY s.r.o. 8 9,788 EUR
Tribiano s. r. o. 1 103 EUR
BOWA s.r.o. 1 326 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 8,400 EUR
SEMA MR, s.r.o. 10 11,406 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 1 383 EUR
Future Technologies, a.s. 3 5,553 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PAPIER PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 17,111 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 117,156 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,180,807 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5,897 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226,212 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68,560 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21,548 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189,631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139,025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 434,181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31,581 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Babín 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ivanka pri Dunaji 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1,554 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2,567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola Ivana Branislava Zocha 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier -xerox A4 Hlavné mesto SR Bratislava 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15,810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Mesto Trenčín 9,306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 756 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13,435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4,315 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 558 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4,315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 609 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Myjava 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3,058 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Skalica 4,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,246 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, Kancelársky papier A3. Krajský súd v Trnave 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 245 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Hrabiny 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,735 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mesto Hlohovec 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1,498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 37,170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Základná škola Zlaté Klasy 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 414 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací, ofsetový a photo papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1,718 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 1,500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xeroxový papier, tabelačný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Domov sociálnych služieb 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Obec Brusno 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11,945 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, euroobaly Stredná odborná škola služieb a lesníctva 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 4,215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34,189 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajský súd v Trnave 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Xerox papier Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1,965 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14,025 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav experimentálnej fyziky SAV 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 80g/m2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný onkologický ústav 1,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 6,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A5. Krajský súd v Trnave 6,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Materskú školu Mesto Partizánske 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier a ostatný papier pre administratívne účely Mesto Poprad 5,873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4,265 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2017 Mesto Trenčín 7,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 7,810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3,820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 3,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebný kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 653 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trnavský samosprávny kraj 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480g/60g Národný onkologický ústav 3,644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13,054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23,928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2,316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24,571 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3/80g/- Xerox Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier + toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5,799 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 342 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4,864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26,471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
KAncelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 11,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárské potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 6/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,365 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3,744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3,744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51,556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xeropapier- kancelársky papier A4 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, elektrické stolové strúhadlo na ceruzky, obálky s doručenkou do vlastných rúk Mesto Nové Zámky 1,787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,242 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Obec Brusno 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1,013 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A4 Seniorcentrum Staré Mesto 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier č.3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 259 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Centrum vedecko-technických informácií SR 3,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 26,609 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 6,365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Zlaté Klasy 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Protimonopolný úrad SR 1,100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 2,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21,756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Obal Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 192 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenské národné múzeum 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14,025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky paier A4 MIHI.sk, s.r.o. 2,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35,029 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Mesto Košice 10,648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1,965 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 37,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4,325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2018 Mesto Trenčín 7,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier č.4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra v Prešove 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 842 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4. Krajský súd v Trnave 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 30,540 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 407 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4,325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 323 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 16,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49,879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 27,919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 504 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 426 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49,879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 5,548 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ZTS Elektronika SKS s.r.o. 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,074,339 EUR 2018 Tovary Nie 1