CPV kód

30197642-8

Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 4 308 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 360 EUR
Mesto Poprad 1 3 542 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 5 374 197 EUR
Mesto Žilina 10 60 110 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 8 9 951 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 98 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 3 311 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 96 747 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 9 77 337 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 71 839 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 78 134 EUR
Mesto Levice 3 12 609 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 7 244 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 5 823 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 11 660 EUR
Mesto Medzilaborce 4 4 945 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 55 482 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 949 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 21 223 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 117 808 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 4 674 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 3 772 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 104 822 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 75 420 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 12 753 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 53 870 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 2 652 EUR
Slovenská národná knižnica 1 16 939 EUR
Mesto Košice 1 4 638 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 215 920 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 38 239 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 49 808 EUR
Mesto Holíč 8 4 576 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 6 151 557 EUR
Mesto Nové Zámky 9 11 350 EUR
Mesto Partizánske 1 168 EUR
Slovenské národné múzeum 2 293 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 720 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 3 443 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 22 40 211 EUR
Mesto Senec 45 13 133 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 109 819 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 686 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 955 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 180 403 EUR
Mesto Michalovce 19 26 827 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 0 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 282 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 873 EUR
Mesto Hlohovec 1 0 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 11 1 135 EUR
Mesto Trenčín 4 25 354 EUR
Mesto Myjava 1 0 EUR
Mesto Zvolen 11 6 311 EUR
Krajský súd v Bratislave 3 14 667 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 27 34 807 EUR
Krajská prokuratúra 20 39 894 EUR
Okresný súd Komárno 3 17 166 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 3 307 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 12 917 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 103 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 98 EUR
Obec Domaniža 2 150 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 1 625 EUR
Krajský súd v Trnave 4 14 860 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 403 EUR
Krajská prokuratúra 3 8 948 EUR
Obec Záhorská Ves 4 908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 33 625 EUR
Okresný súd Skalica 1 3 217 EUR
Obec Brusno 2 298 EUR
Ústav polymérov SAV 10 1 639 EUR
Národný onkologický ústav 10 52 247 EUR
Mesto Lučenec 1 4 167 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 2 1 106 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 4 864 EUR
Spojená škola 2 380 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 5 2 035 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 4 51 027 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 1 521 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 9 476 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 10 5 376 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 9 478 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 1 871 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 249 EUR
Ústav informatiky SAV 2 908 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 320 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 375 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 108 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 137 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 11 2 226 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 108 EUR
Stredná odborná škola 10 509 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 6 862 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 142 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 48 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 9 660 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 1 898 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 330 EUR
Spojená škola 1 143 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 790 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 7 338 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 799 EUR
Základná škola 2 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 12 3 007 EUR
Obec Plešivec 2 168 EUR
Domov sociálnych služieb 1 389 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 216 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 28 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 429 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 2 217 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 2 62 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 809 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 571 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 9 2 452 EUR
Okresný súd Humenné 2 4 552 EUR
Základná škola Ivana Branislava Zocha 1 229 EUR
Okresný súd Bratislava V 2 7 055 EUR
Základná škola s materskou školou 1 328 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 10 1 406 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 1 453 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 6 1 481 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 149 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 5 2 028 EUR
Obec Omšenie 2 193 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 2 132 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 1 285 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 800 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 341 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 318 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 938 EUR
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 2 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 6 2 222 EUR
Materská škola 3 694 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 8 1 503 EUR
Evanjelická spojená škola 3 4 880 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 436 EUR
Základná škola 4 610 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 150 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 913 EUR
Okresný súd Trnava 1 5 996 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 521 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 5 5 211 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 332 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 2 640 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 59 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 891 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 3 2 302 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 51 611 143 EUR
Europapier Slovensko, s. r. o. 4 25 113 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 182 372 510 EUR
Xepap, spol. s r.o. 95 6 000 302 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 7 17 205 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 0 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 123 451 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 16 18 063 EUR
DD21 s.r.o. 2 921 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 6 9 493 EUR
Nussy, s.r.o. 1 2 210 EUR
GGT a.s. 2 25 010 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 2 19 100 EUR
PAPERA s.r.o. 5 12 992 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 35 38 062 EUR
SCP PAPIER, a.s. 14 28 653 EUR
KP plus, s.r.o. 1 3 542 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 32 12 345 EUR
KRIDLA s.r.o 14 2 792 EUR
Legia, a.s. 1 225 EUR
Roman Laco - ROADA 1 233 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 21 50 723 EUR
WERNAM, s.r.o. 8 30 152 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 5 61 265 EUR
TOWDY s. r. o. 1 98 EUR
Antalis, a.s. 1 271 EUR
One Print s.r.o. 1 238 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 3 3 897 EUR
VICOM s.r.o. 18 26 631 EUR
MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 1 98 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 492 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 668 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 285 EUR
PAPIER LECHMAN s.r.o. 1 3 267 EUR
Doman Servis s. r. o. 2 554 EUR
PALATIN s.r.o. 1 120 EUR
INTERVIA s. r. o. 7 1 613 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 5 955 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 5 475 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 5 37 976 EUR
PAPIER SERVIS, s.r.o. 1 450 EUR
Andrea Móderová - UNIPAP 2 2 025 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 9 141 EUR
VOVA s.r.o. 3 3 781 EUR
Oldřich Krédl 3 1 344 EUR
Mária Kapallová-KAPAP 1 183 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 2 168 EUR
TRIPSY s.r.o. 8 9 788 EUR
Tribiano s. r. o. 1 103 EUR
BOWA s.r.o. 1 326 EUR
Atrium Group, s.r.o. 1 8 400 EUR
SEMA MR, s.r.o. 10 11 406 EUR
DUMAR-SK s.r.o. 1 383 EUR
Setop, s.r.o. 1 66 EUR
Future Technologies, a.s. 3 5 553 EUR
MIPA MI, s.r.o. 4 13 049 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PAPIER PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 17 111 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 117 156 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 180 807 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 897 EUR 2011 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226 212 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68 560 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 548 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 434 181 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 416 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 581 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Babín 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ivanka pri Dunaji 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 554 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola Ivana Branislava Zocha 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier -xerox A4 Hlavné mesto SR Bratislava 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Mesto Trenčín 9 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 756 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 558 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 609 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Myjava 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 058 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Skalica 4 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 246 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, Kancelársky papier A3. Krajský súd v Trnave 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 245 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 735 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mesto Hlohovec 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 37 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Základná škola Zlaté Klasy 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 414 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací, ofsetový a photo papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 718 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xeroxový papier, tabelačný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Domov sociálnych služieb 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Xerografický papier Obec Brusno 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 325 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11 945 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, euroobaly Stredná odborná škola služieb a lesníctva 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 4 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34 189 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajský súd v Trnave 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Xerox papier Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1 965 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14 025 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav experimentálnej fyziky SAV 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 80g/m2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný onkologický ústav 1 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava V 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A5. Krajský súd v Trnave 6 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Materskú školu Mesto Partizánske 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier a ostatný papier pre administratívne účely Mesto Poprad 5 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2017 Mesto Trenčín 7 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 7 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 3 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebný kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 653 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Spojená škola 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trnavský samosprávny kraj 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480g/60g Národný onkologický ústav 3 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13 054 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 571 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3/80g/- Xerox Národný onkologický ústav 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier + toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 799 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 342 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
KAncelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 11 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárské potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 326 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 6/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 556 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xeropapier- kancelársky papier A4 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, elektrické stolové strúhadlo na ceruzky, obálky s doručenkou do vlastných rúk Mesto Nové Zámky 1 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Obec Brusno 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 013 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A4 Seniorcentrum Staré Mesto 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier č.3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola 259 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Centrum vedecko-technických informácií SR 3 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 26 609 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 6 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Zlaté Klasy 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Protimonopolný úrad SR 1 100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 2 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Obal Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 192 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenské národné múzeum 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky paier A4 MIHI.sk, s.r.o. 2 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 029 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Mesto Košice 10 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1 965 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 37 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2018 Mesto Trenčín 7 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier č.4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra v Prešove 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 389 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 842 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4. Krajský súd v Trnave 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 30 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 407 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 596 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 4 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 323 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 16 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 919 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 504 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 426 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 5 548 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ZTS Elektronika SKS s.r.o. 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 80g formát A4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 374 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 14 236 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 074 339 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 - 2019 Mesto Trenčín 9 814 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 74 186 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 40 763 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 319 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier-A4,A3,A5 a iný kancelársky papier pre administratívnu činnosť zamestnancov Krajská prokuratúra v Prešove 15 282 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 4 528 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 378 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 11 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 10 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 562 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 823 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky na RTG snímky a papierové sáčky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 137 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby pre mestský úrad Mesto Nové Zámky 6 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 562 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 285 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 17 868 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 651 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 401 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 657 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 4 322 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 915 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 2 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 96 368 EUR 2019 Tovary Nie 3
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenské národné múzeum 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 875 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 447 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 382 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 326 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 39 925 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100% opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xenografický papier Centrum sociálnych služieb - Jesienka 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 608 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 235 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 106 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 837 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 525 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Okresný súd Humenné 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 988 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Banícke múzeum v Rožňave 625 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 524 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 214 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 698 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave 215 928 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 18 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 249 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 897 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 509 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera a obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 832 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 145 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 815 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 570 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 855 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 494 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 729 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 75 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 21 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie, tlač na laserových tlačiarňach, fotokopírovacích strojoch, monitor, zobrazovacia jednotka,dotykový monitor pre vzdelávacie miestnosti, notebook, prenosný počítač, aku čistič okien Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 6 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 646 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky (xenografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 15 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 728 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 225 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 5 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a baliaci papier Krajská prokuratúra v Prešove 14 680 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 050 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 13 750 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 55 191 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 975 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 640 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, print etikety, pokladničné zloženky, drogistický tovar Mesto Nové Zámky 963 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 315 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 525 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Humenné 3 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 10 920 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 860 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×