Obstarávanie

Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
800,00
Konečná suma(Bez DPH):
440,00
Zaplatené:
55.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30197642-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
krabica
Množstvo:
40.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kancelársky papier na každodenné požitie vhodné na obojstrannú tlač - čiernobiela a farebná tlač laserovými a atramentovými zariadeniami; Papier do kopírovacích zariadení; Papier do tlačiarenských zariadení

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Papier , Hodnota / charakteristika: Musí byť vyrobený (bielený) bez použitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny alebo TCF buničiny.; Technické vlastnosti: Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien, Hodnota / charakteristika: Výrobok musí byť certifikovaný Environmentálnou značkou EU - Ecolabel, Der Blaue Engel alebo environmentálnou značkou typu I, príp. podľa normy STN EN ISO 14024.; Technické vlastnosti: Kancelársky papier vyrobený zo 100 % opätovne vyrobených vlákien, Hodnota / charakteristika: Ako dôkaz je uznateľný aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, ako technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Papier A4, Jednotka: krabica, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: rozmer - výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 297; Technické vlastnosti: rozmer - šírka, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 210; Technické vlastnosti: plošná hmotnosť, Jednotka: g/m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: belosť (CIE, ISO 11475), Jednotka: %, Minimum: 146, Maximum: 150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: opacita (ISO 2471), Jednotka: %, Minimum: 90, Maximum: 92, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: svetlosť (ISO 2470), Jednotka: %, Minimum: 96, Maximum: 98, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hrúbka (ISO 534), Jednotka: mm, Minimum: 0,106, Maximum: 0,110, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: počet kusov papiera v balíku, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: počet balíkov krabici, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Oldřich Krédl 6 440,00 0% EUR 19. Júl 2017 142376

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×