Dodávateľ

KOHI-MARKET SK s.r.o.

Skalica
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOHI-MARKET SK s.r.o.

IČO: 44796064

Adresa: Potočná 162/101, Skalica

Registračné číslo: 2015/6-PO-D7730

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Jún 2015

Záznam platný do: 17. Jún 2018

Posledná zmena: 9. December 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 519,08 EUR 21 21
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 519,08 EUR 21 21

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 732,48 732.48 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 390,00 1390.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 535,00 535.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 118,33 118.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 008,00 1008.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 312,50 312.50 EUR
Mesto Holíč 3 803,67 803.67 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 353,67 1353.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 216,67 1216.67 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 495,42 495.42 EUR
Mesto Svätý Jur 1 474,17 474.17 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 232,50 232.50 EUR
Okresný súd Skalica 2 3 216,67 3216.67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 425,00 425.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 205,00 205.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Magnetická fólia samolepiaca Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 721,00 721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manuálna stohová rezačka papiera Katolícka univerzita v Ružomberku 598,00 598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rezačka papiera Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 413,20 2413.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky na ruky Z-Z skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 075,00 2075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Skalica 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
samonamáčacia prečiatka s textom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Skalica 4 320,00 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pečiatky Národný bezpečnostný úrad 687,00 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný denník, archívny zakladač pre stavebné denníky, dosky spisové so šnúrkami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 395,00 395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 725,00 3725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 715,00 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetická fólia samolepiaca Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 44 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Ivičič
Adresa:
Holého 51 Skalica 90901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Ivičič
Adresa:
Holého 51 Skalica 90901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×