Obstarávanie

Dodávka kancelárskeho papiera


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
117 156,00
Konečná suma(Bez DPH):
109 819,00
Zaplatené:
93.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30197642-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dodanie kancelárskeho papiera a služieb spojených s ich dopravou na miesta dodania a vyloženie tovaru do skladu na mieste dodania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 109 819,00 0% EUR 13. August 2014 53895

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39900/content/17597/download","filename":"Inform.o výsl.kanc.papier 0714.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39839/content/17571/download","filename":"konica 16.3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39848/content/17469/download","filename":"konica 13.4.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2015 9. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39869/content/17456/download","filename":"Konica 9.7.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39860/content/17404/download","filename":"konica 12.6.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39824/content/17359/download","filename":"konica 2.1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39857/content/17450/download","filename":"Konica 29.5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCP PAPIER, a.s. 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39906/content/17735/download","filename":"Ponuka SCP Papier.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39891/content/17434/download","filename":"Konica 20.11.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39812/content/17367/download","filename":"Správa o.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39818/content/17351/download","filename":"papier8.10.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Jún 2014 3. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39842/content/17379/download","filename":"SP papier 2014 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39833/content/17457/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2014 kanc. papier.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39836/content/17508/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2014 kanc. papier.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39863/content/17454/download","filename":"Konica2.7.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39888/content/17471/download","filename":"Konica26.10.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39885/content/17433/download","filename":"Konica 1.10.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Jún 2014 3. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39809/content/17326/download","filename":"tabuľka papier 2014 opravená sprábna.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39851/content/17381/download","filename":"Konica 11.5.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39912/content/17478/download","filename":"Z otváranie ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39879/content/17631/download","filename":"minolta 11.9.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39903/content/17663/download","filename":"zápisnica podm. účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39897/content/17535/download","filename":"papier 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39909/content/17442/download","filename":"Ponuka Konika Minolta.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39854/content/17403/download","filename":"Konica 15.5.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39827/content/17369/download","filename":"DL Minolta.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2014 14. August 2014 []
Zápisnica Zápisnica 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39915/content/17539/download","filename":"Z vyhodnotenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39872/content/17516/download","filename":"konica14.7.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39821/content/17387/download","filename":"dodací Konica 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39830/content/17409/download","filename":"konica 63..pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39894/content/17472/download","filename":"konica 15.12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39882/content/17430/download","filename":"Konica 17.9.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39866/content/17408/download","filename":"konica 8.7.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/39845/content/17428/download","filename":"Konica 27.3.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×