Dodávateľ

PAPIER LECHMAN s.r.o.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PAPIER LECHMAN s.r.o.

IČO: 47102357

Adresa: Močarianska 5067, Michalovce

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9923

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Február 2019

Záznam platný do: 22. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 018,30 EUR 5 5
2017 5 133,11 EUR 12 12
2018 4 552,49 EUR 8 8
2019 2 191,66 EUR 6 6
2020 14 781,09 EUR 10 10
2021 1 116,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 018,30 EUR 5 5
2017 5 133,11 EUR 12 12
2018 4 552,49 EUR 8 8
2019 2 191,66 EUR 6 6
2020 14 781,09 EUR 10 10
2021 1 116,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 90,00 90.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 278,65 278.65 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 2 375,00 2375.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 8 792,50 8792.50 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 2 341,66 341.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 2 154,67 2154.67 EUR
Mesto Michalovce 26 10 538,74 10538.74 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 377,16 1377.16 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 2 574,14 2574.14 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 345,82 345.82 EUR
Zemplínske múzeum 1 374,99 374.99 EUR
Spojená škola 1 549,99 549.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier A4 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 550,67 550.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špagát trikolóra, plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, dvohárky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Streda nad Bodrogom 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 7 250,00 7250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 340,80 340.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 357,00 357.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 334,00 334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 790,00 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Zemplínske múzeum 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a propagačný materiál Nemocnica Poprad a. s. 10 552,25 10552.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 200,00 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Kamil Lechman
Adresa:
kpt. Nálepku 11 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Lechman
Adresa:
Farská 16 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Lechman
Adresa:
Komenského 10 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Lechman
Adresa:
Farská 16 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Lechman
Adresa:
Komenského 10 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kamil Lechman
Adresa:
kpt. Nálepku 11 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×