Dodávateľ

Solar 2009, a. s.

Trnava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Solar 2009, a. s.

IČO: 50248685

Adresa: Piešťanská 3, Trnava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2359

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 212 141,33 EUR 3 3
2018 165 679,97 EUR 14 14
2019 78 116,56 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 212 141,33 EUR 3 3
2018 165 679,97 EUR 14 14
2019 78 116,56 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 192 998,00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 28 402,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 9 579,99 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 3 35 776,00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 5 574,00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 4 31 520,00 EUR
Obec Štiavnik 1 3 875,00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 20 494,00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 65 918,90 EUR
Technické služby mesta Humenné 5 61 799,97 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 11 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Slovenský hydrometeorologický ústav 193 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 18 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 416,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 417,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 780,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 11 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 17 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 902,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik 5 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 6 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 15 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 765,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 10 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 21 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Mikuláš Trstenský CSc.
Adresa:
Brusnicová 29 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ján Sabol
Adresa:
Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ján Sabol
Adresa:
Zochova 14A Bratislava 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr., CSc. Mikuláš Trstenský
Adresa:
Brusnicova 29 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
COMALEX Consult, s.r.o.
Adresa:
Martina Granca 2 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 17.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×