Dodávateľ

NUVIA s.r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NUVIA s.r.o.

IČO: 45004790

Adresa: Piešťanská 8188/3, Trnava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2709

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Apríl 2020

Záznam platný do: 3. Apríl 2023

Posledná zmena: 7. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 63 065,67 EUR 5 5
2017 43 900,00 EUR 1 1
2018 209 410,00 EUR 1 1
2019 116 000,00 EUR 1 1
2020 681 790,00 EUR 1 1
2021 12 179,17 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 63 065,67 EUR 5 5
2017 43 900,00 EUR 1 1
2018 209 410,00 EUR 1 1
2019 116 000,00 EUR 1 1
2020 681 790,00 EUR 1 1
2021 12 179,17 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 116 000,00 116000.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 891 200,00 891200.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 8 389,17 8389.17 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 43 900,00 43900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 3 790,00 3790.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 041,67 1041.67 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 24 525,00 24525.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 37 499,00 37499.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 387 366,00 1387366.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Merač dávkového príkonu, prenosný Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spektrometrická trasa 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 500,00 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor kontaminácie - ruky, nohy, odev Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 18 025,00 18025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný polovodičový HPGe detektor gama žiarenia s uhlíkovým okienkom a software na analýzu gama spektier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie na meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v priestore Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meradlá príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v životnom prostredí pre radiačnú monitorovaciu sieť Slovenský hydrometeorologický ústav 86 000,00 86000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meradlo externého dávkového príkonu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 493,16 139493.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
I00TSVD20009 Inovácia zariadení filmovej dozimetrie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 708 378,00 708378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TL dozimetre a príslušenstvo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 10 080,00 10080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
4096-kanálový amplitúdový analyzátor pre spektrometriu Univerzita Komenského v Bratislave 3 800,00 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

stanislav.palik@nuvia.sk
stanislav.palik@nuvia.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Palík
Adresa:
E.F. Scherera 12 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Pazúr
Adresa:
Koněšín 86 Koněšín 67502
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Palík
Adresa:
E.F. Scherera 12 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Pazúr
Adresa:
Koněšín 86 Koněšín 97501
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×