Dodávateľ

VV MIX, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VV MIX, s.r.o.

IČO: 36189626

Adresa: Alžbetina 51, Košice

Registračné číslo: 2021/11-PO-F7996

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. November 2021

Záznam platný do: 24. November 2024

Posledná zmena: 25. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 243,72 EUR 6 6
2017 5 767,98 EUR 9 9
2018 6 528,07 EUR 8 8
2019 758,33 EUR 1 1
2020 650,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 243,72 EUR 6 6
2017 5 767,98 EUR 9 9
2018 6 528,07 EUR 8 8
2019 758,33 EUR 1 1
2020 650,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 508,33 1508.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1 419,99 1419.99 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 457,50 457.50 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 351,66 1351.66 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 8 385,90 8385.90 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 503,23 503.23 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 416,67 2416.67 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 5 924,00 5924.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 330,82 330.82 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 650,00 650.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske záťažové kreslá My Cronos alebo ekvivalentné Slovenský hydrometeorologický ústav 10 539,10 10539.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ergonomická káblová počítačová myš ,,OrthoMouse" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153,40 153.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálna ergonomická laserová počítačová myš "Evoluent VM4R" alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálna ergonomická laserová počítačová myš "Evoluent VM4S" alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálna ergonomická laserová počítačová myš "Evoluent VM4S" alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo otočné Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 532,00 1532.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vertikálna ergonomická laserová bezdrôtová počítačová myš DELUX M618 2.4GHz alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do laboratória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky umývateľné do jedálne Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky pre zdravotnícky personál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 625,00 1625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky otočné SMART Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky otočné SMART Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky otočné SMART Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky otočné SMART Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky otočné SMART Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová 6 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevené kreslá s čalúneným sedákom a operadlom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 450,60 450.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky na izby pacientov a ambulancií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ergonomická zdravotná stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 955,20 955.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
laboratórne stoličky MEDISIT 1152 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 930,00 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viera Vargová
Adresa:
Humenská 24 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Varga
Adresa:
Humenská 24 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×