Dodávateľ

AQUATEST a.s.

Praha 5
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AQUATEST a.s.

IČO: 44794843

Adresa: Geologická 988/4, Hlubočepy , Praha 5

Registračné číslo: 2019/6-PO-E1644

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2019

Záznam platný do: 22. Jún 2022

Posledná zmena: 17. August 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 969 983,00 EUR 1 1
2015 1 028 965,00 EUR 1 2
2018 558 260,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 969 983,00 EUR 1 1
2015 1 028 965,00 EUR 1 2
2018 558 260,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 969 983,00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 81 500,00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 476 760,00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 1 028 965,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Monitoring vplyvov diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh na životné prostredie ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, bludné prúdy, biota, povrchová voda, geologické faktory a podzemná voda. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 969 983,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 007 848,00 EUR 2015 Služby Áno 2
Vybudovanie nových monitorovacích vrtov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 91 063,00 EUR 2018 Služby Áno 1
Nákup ultrazvukových prístrojov na priame meranie prietoku v povrchovom toku Slovenský hydrometeorologický ústav 476 760,00 EUR 2018 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Daniel Kraft
Adresa:
Klánova 64 Praha 4 - Hodkovičky 147 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Schneider
Adresa:
U lužického semináře 18 Praha 1 118 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Čadek
Adresa:
Nad strání 43 Praha 8 - Troja 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
10. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kateřina Kamenická
Adresa:
Spořická 1 Praha 8 - Dolní Chabry 184 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Február 2019
Záznam do:
10. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jitka Čadková
Adresa:
Nad strání 43 Praha 8 - Troja 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
10. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kateřina Kamenická
Adresa:
Spořická 1 Praha 8 - Dolní Chabry 184 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
27. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Františkánska 5 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 10.01.2020

StiahniZáznam platný od: 27.03.2018 do: 4.02.2019

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 27.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×