Priame rokovacie konanie

Nákup kalibračných prietokomerov


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
11. Január 2017
Vestník:
8/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
23. Január 2017
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
34 140,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
BioWell s. r. o.
IČO:
46451099

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. d) požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj

Vysvetlenie:

Nákup kalibračných prietokomerov je nevyhnuté na zabezpečenie meraní prietokov vzduchu podľa certifikácie ISO 17025, tento nákup vyplýva z úloh, ktoré SHMÚ, zabezpečuje ako národný garant prevádzkujúci Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia Slovenskej republiky (NMSKO). Navrhovaný zmluvný partner je výhradným distribútorom produktov recordum pre merania kvality ovzdušia a vody (airpointer, airQrate, waterpointer) a súvisiacich systémov pre získavanie a spracovávanie údajov pre zariadenie kvality ovzdušia a vody (DAS airhopper, airQlog) a výlučným autorizovaným subjektom pre predaj, opravy a údržbu, poskytovanie konfiguračných a konzultačných služieb a predaj originálnych náhradných dielov a modernizáciu produktov recordum na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×