Priame rokovacie konanie

Rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu: Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
8. August 2016
Vestník:
152/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
26. August 2016
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
36 744,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
SOFTIP, a. s.
IČO:
36785512

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

SHMU, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, je používateľom aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT a to na základe Licenčnej zmluvy č. 3037020 zo dňa 09.02.2007. Verejný obstarávateľ má vedomosť, že spoločnosť: SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, je autorom aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT, ku ktorému vlastní prvotné distribučné práva a je výhradne distribuované firmou SOFTIP, a.s., ktorá je jediným autorizovaným šíriteľom, lokalizátorom, implementátorom a podporovateľom na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×