Dodávateľ

MONASTER, s.r.o.

Bratislava-Petržalka
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MONASTER, s.r.o.

IČO: 47454547

Adresa: Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka

Registračné číslo: 2019/6-PO-F664

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2019

Záznam platný do: 14. Jún 2022

Posledná zmena: 18. Jún 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 70 712,00 EUR 6 6
2017 142 552,67 EUR 12 12
2018 28 098,01 EUR 6 6
2019 114 985,00 EUR 2 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 70 712,00 EUR 6 6
2017 142 552,67 EUR 12 12
2018 28 098,01 EUR 6 6
2019 114 985,00 EUR 2 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 981,67 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 57 370,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 5 536,67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19 454,17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 342,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 5 791,67 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 76 639,17 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 870,00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 3 57 615,00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 69 500,00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 11 950,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 7 988,00 EUR
Mesto Zvolen 1 11 766,67 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 4 749,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 016,67 EUR
Základná škola Košice 1 5 000,00 EUR
Okresný súd Levice 1 0,00 EUR
Spojená škola 1 2 250,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 6 420,00 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 4 395,82 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 4 711,00 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 2 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 358,33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. Základná škola Michalovce Okružná 17 10 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. Základná škola Michalovce Okružná 17 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 92 172,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Skrutkové regále do archívu Okresný súd Levice 6 227,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž regálov na archivačné účely Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 89 889,58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 048,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž archívnych regálov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 77 134,86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelová pracovná štvorkolka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 28 490,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž regálov na archivačné účely Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 549,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka archívnych montovaných kovových regálov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 10 836,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Základná škola Košice 6 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový policový regál Centrum sociálnych služieb - DEMY 5 654,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
JAZDENÝ dodávkový automobil skriňový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 6 028,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky a vešiaky do zasadacej miestnosti. Mesto Zvolen 15 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové regály skrutkované Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka archívnych skrutkovaných kovových regálov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 636,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Policové regály Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 682,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál skrutkovaný 40 x 100 x 200 cm, 6 políc - biele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 828,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolárska hoblica Spojená škola 4 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 857,58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Mesto Kysucké Nové Mesto 97 922,00 EUR 2019 Tovary Áno 3
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 188 740,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
+421905276239


kovac.monaster@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marian Molnár
Adresa:
Osuského 2476/1A Bratislava-Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. September 1971
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Január 2018

Meno:
Ing. Radovan Kováč
Adresa:
Dubova 2066/16 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Máj 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Január 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ďurčeková s.r.o.
Adresa:
Námestie Slobody 5 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.01.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×