Dodávateľ

M - SILNICE a.s.

Pardubice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: M - SILNICE a.s.

IČO: 42196868

Adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí , Pardubice

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2362

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Február 2020

Záznam platný do: 25. Február 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 189 746,00 EUR 2 2
2015 2 580 225,00 EUR 4 4
2016 589 675,00 EUR 6 6
2017 10 850 160,00 EUR 7 7
2018 5 199 724,00 EUR 3 3
2019 228 771,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 189 746,00 EUR 2 2
2015 2 580 225,00 EUR 4 4
2016 589 675,00 EUR 6 6
2017 10 850 160,00 EUR 7 7
2018 5 199 724,00 EUR 3 3
2019 228 771,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Revúca 1 388 953,00 388953.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 206 932,00 206932.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 75 500,00 75500.00 EUR
Obec Jalovec 1 871 129,00 871129.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 94 000,00 94000.00 EUR
Mesto Prievidza 3 696 259,00 696259.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 647 606,00 647606.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 45 490,00 45490.00 EUR
Obec Častkovce 1 162 800,00 162800.00 EUR
Obec Snežnica 2 374 328,00 374328.00 EUR
Obec Kuková 1 519 000,00 519000.00 EUR
Obec Podolie 1 5 002 428,00 5002428.00 EUR
Obec Rumanová 1 73 800,00 73800.00 EUR
Obec Nižná Jedľová 1 1 063 620,00 1063620.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 4 399 000,00 4399000.00 EUR
Obec Slovenská Kajňa 1 228 771,00 228771.00 EUR
Obec Svätý Kríž 1 155 000,00 155000.00 EUR
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 1 4 163 165,00 4163165.00 EUR
Obec Jasenovce 1 405 000,00 405000.00 EUR
Obec Slovenská Ves 1 65 520,00 65520.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revitalizácia centrálnej zóny obce Snežnica Obec Snežnica 169 517,00 169517.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa Mesto Prievidza 119 000,00 119000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová Obec Nižná Jedľová 899 231,00 899231.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova časti chodníka cintorín - Mariánska ulica v Prievidzi Mesto Prievidza 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Jalovec Obec Jalovec 967 617,00 967617.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi Mesto Prievidza 760 582,00 760582.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav k.ú. Snežnica Obec Snežnica 197 258,00 197258.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Aglomerácia Hriňová - Kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 399 000,00 4399000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor v obci Svätý Kríž - stavebné práce Obec Svätý Kríž 155 000,00 155000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov Obec Podolie 5 002 428,00 5002428.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor - Častkovce Obec Častkovce 162 800,00 162800.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRÁM Obec Čierny Balog 206 932,00 206932.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková Obec Kuková 519 000,00 519000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenovce Obec Jasenovce 405 000,00 405000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. D2-068 nad diaľnicou D2, Sekule Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 647 606,00 647606.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Inovatívna výroba suchých omietkových zmesí INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 4 163 165,00 4163165.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca - stavebné práce Mesto Revúca 388 953,00 388953.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia námestia alebo ekvivalent Obec Rumanová 122 197,08 122197.08 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Oporný múr-nahradenia novým. Slovenský hydrometeorologický ústav 52 155,48 52155.48 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Chodník s osvetlením Obec Slovenská Ves 101 598,25 101598.25 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia priepustu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 79 400,00 79400.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Parkovacia plocha (4) Rozhlas a televízia Slovenska 161 000,00 161000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa“ Obec Slovenská Kajňa 228 771,00 228771.0 EUR 2019 Práce Áno 1
+421495842237

+421415652292


reditelstvi@msilnice.cz
info@msilnice.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Blanka Kalcsová
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dalibor Kalcso
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Blanka Kalcsová
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dalibor Kalcso
Adresa:
Jižní 15 Hradec Králové 50003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeněk Zadák
Adresa:
Úprkova 679/39 Hradec Králové 50009
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 26.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×