Dodávateľ

CODUM s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CODUM s.r.o.

IČO: 35684038

Adresa: Vranovská 59, Bratislava

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6382

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Máj 2021

Záznam platný do: 4. Máj 2024

Posledná zmena: 5. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 126 024,75 EUR 82 82
2017 131 433,52 EUR 34 34
2018 33 158,56 EUR 29 29
2019 47 501,07 EUR 26 26
2020 6 060,66 EUR 5 5
2021 5 927,33 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 126 024,75 EUR 82 82
2017 131 433,52 EUR 34 34
2018 33 158,56 EUR 29 29
2019 47 501,07 EUR 26 26
2020 6 060,66 EUR 5 5
2021 5 927,33 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 5 000,00 5000.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 219,00 219.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 300,00 300.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1 388,00 1388.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 430,00 1430.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 3 823,94 3823.94 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 26 000,00 26000.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 854,00 854.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 2 391,67 2391.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 510,79 510.79 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 805,00 805.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 11 995,24 11995.24 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 2 892,33 2892.33 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 7 250,00 7250.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 304,00 304.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 139,00 1139.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 159 751,50 159751.50 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 538,25 1538.25 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 4 666,67 4666.67 EUR
Dopravný úrad 22 23 338,89 23338.89 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 1 779,96 1779.96 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 2 101,33 2101.33 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 1 449,17 1449.17 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 81,00 81.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 7 4 168,20 4168.20 EUR
Okresný súd Nitra 1 290,83 290.83 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 908,33 908.33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 4 127,33 4127.33 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 128,83 128.83 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 1 391,17 1391.17 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 533,33 533.33 EUR
Mesto Nové Zámky 1 144,72 144.72 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 4 848,75 4848.75 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 784,40 784.40 EUR
Slovenské národné múzeum 5 981,49 981.49 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 624,98 624.98 EUR
Mesto Senec 1 241,67 241.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 5 766,00 5766.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 6 572,50 6572.50 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 198,00 198.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 898,90 898.90 EUR
Verejné prístavy, a. s. 1 4 578,00 4578.00 EUR
Domov dôchodcov 2 628,34 628.34 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 284,00 284.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 3 184,01 3184.01 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 1 043,96 1043.96 EUR
Krajský súd v Trnave 1 316,80 316.80 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 3 315,84 3315.84 EUR
Ústav polymérov SAV 4 1 224,83 1224.83 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 11 064,00 11064.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 761,63 1761.63 EUR
Ústav informatiky SAV 1 65,00 65.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 2 458,33 2458.33 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 4 708,32 4708.32 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0,00 0.00 EUR
Ústav merania SAV 3 753,99 753.99 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 10 109,00 10109.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 1 339,59 1339.59 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,83 100.83 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 1 412,08 1412.08 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 5 499,00 5499.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 557,50 1557.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 081,67 1081.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske otočné kreslo Mesto Senec 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štvorzásuvková kovová kartotéka CP 12434-311 Dopravný úrad 1 953,98 1953.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske kreslo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička slúžiaca pri bežných administratívnych činnostiach Verejné prístavy, a. s. 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podrúčkami Univerzitná nemocnica Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Obec Streda nad Bodrogom 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 605,00 605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 223,00 1223.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske kreslo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita v Košiciach 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a ergonomických stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 480,80 10480.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo nosnosť 120 kg Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a podložky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922,00 922.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenská stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98,22 98.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 695,00 695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 10 395,00 10395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Najvyšší súd Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Mesto Nové Zámky 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske kreslo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 181,00 181.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 147,00 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička na kolieskach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Prezident alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 117,80 117.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do zasadacej miestnosti Národná transplantačná organizácia 1 193,00 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Dike + podhlavník. Okresný súd Nitra 460,80 460.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 796,40 796.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 125,50 125.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stolička alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 793,00 793.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pojazdný tabuľový stojan Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 359,00 2359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo DISPOS Dopravný úrad 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela exteriérová magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 9 201,00 9201.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3 701,60 3701.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 040,00 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 161,00 161.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vešiak na kabáty Slovenské národné múzeum 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Trinity Krajský súd v Trnave 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 2 566,97 2566.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Grand SP 1 s podhlavníkom Dopravný úrad 326,65 326.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227,00 227.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 113,40 113.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648,00 648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 368,00 368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 547,00 547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000,00 126000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 226,20 226.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl pracovný, rovný- GS 1400 Dopravný úrad 125,76 125.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo OFFICE PRO Calypso Dopravný úrad 229,80 229.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová jedálenská stolička TINA Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solitérna kuchynka s drezom Dopravný úrad 2 066,72 2066.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3 649,88 3649.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočná stolička na kolieskach s PUR operadlom a s opierkou nôh do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Calypso Meeting Dopravný úrad 337,39 337.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 902,56 902.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 2 390,92 2390.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
konferenčná stolička Slovenský hydrometeorologický ústav 590,00 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000,00 126000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 366,66 366.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotéky na spisy Pôdohospodárska platobná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 136,20 136.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok s montážou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13 316,00 13316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 114,00 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rečnícky pult Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 687,90 687.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 578,41 7578.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 152,00 152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 247,70 4247.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3 939,96 3939.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky + podrúčky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárske stoličky a kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 705,00 6705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 882,00 882.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 750,00 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 177,32 1177.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 251,80 251.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 636,10 1636.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky +podrúčky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné premietacie plátno, školská tabuľa biela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 441,00 441.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 819,06 819.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Dopravný úrad 7 938,48 7938.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysoká dielenská stolička s oporným kruhom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
4-zásuvková kartotéka TR4D/A4 na použitie závesných zakladačov na spisy Pôdohospodárska platobná agentúra 3 360,00 3360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky 2 Slovenské národné múzeum 249,50 249.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky, kreslá a sedací nábytok pre pracoviská v Banskej Bystrici Národná transfúzna služba SR 14 287,68 14287.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Antares asyn 1380 flute, s podrúčkami BR06 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - rôzne stoličky a kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 725,00 725.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská (priemyselná) stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 264,40 7264.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 591,12 591.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vešiaky interiérové stojanové Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stolicky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 237,50 237.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá – na kolieskach, konferenčné stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 510,00 1510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 450,00 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička otočná s ergonomickým sedením Ministerstvo financií Slovenskej republiky 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do zasadačky a kancelárie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 512,00 2512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 857,00 2857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička TC3-973M alebo ekvivalent Domov dôchodcov 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 329,18 329.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155,00 155.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 307,62 307.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 778,00 778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 648,00 648.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kancelárska skrinka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 590,40 590.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 1 551,59 1551.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá na kolieskach Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 656,00 656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Otočná stolička na kolieskach s PUR operadlom a s opierkou nôh do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 292,00 292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a dispečerské stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky a kreslá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 860,00 1860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie stoličky a otočné sedadlá Univerzitná nemocnica Bratislava 35 171,75 35171.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych kresiel a ochranných podložiek pod kreslá Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 270,00 2270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záťažové kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 432,66 432.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 404,00 7404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO čierna Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotékové skrine Sociálna poisťovňa, ústredie 710,40 710.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 82,58 82.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička čalúnená s kolieskami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 162,70 162.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo UNIVERZITA J. SELYEHO 362,40 362.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéková skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 686,36 686.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 13 200,00 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 465,60 465.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 326,00 326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička zdravotnícka. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 213,00 7213.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 496,59 1496.59 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórny nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 387,00 387.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Špecializovaný trestný súd 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 237 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Šišlák
Adresa:
Vranovská 59 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Šišláková
Adresa:
Vranovská 59 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×