Dodávateľ

Miroslav Šimko SIMEX

Bratislava-Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Miroslav Šimko SIMEX

IČO: 17485100

Adresa: Šťastná 6, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2017/1-FO-D2197

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Január 2017

Záznam platný do: 10. Január 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 26 671,00 EUR 1 2
2016 46 406,24 EUR 37 37
2017 10 771,38 EUR 16 16
2018 35 119,55 EUR 24 24
2019 26 959,81 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 26 671,00 EUR 1 2
2016 46 406,24 EUR 37 37
2017 10 771,38 EUR 16 16
2018 35 119,55 EUR 24 24
2019 26 959,81 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 698,25 698.25 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 1 644,99 1644.99 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 2 225,77 2225.77 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 2 140,90 2140.90 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 6 033,25 6033.25 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 364,90 364.90 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 1 239,17 1239.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 198,99 1198.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 1 781,74 1781.74 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 7 207,49 7207.49 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 10 823,49 10823.49 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 1 458,27 1458.27 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 796,66 3796.66 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 938,33 938.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 103,80 2103.80 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 2 176,89 2176.89 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 434,42 1434.42 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 1 978,32 1978.32 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 1 277,54 1277.54 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 1 082,87 1082.87 EUR
Slovenské národné múzeum 2 1 760,00 1760.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 2 820,00 2820.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 3 138,32 3138.32 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 5 499,17 5499.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 9 665,75 9665.75 EUR
Slovenské národné divadlo 3 27 810,17 27810.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 658,00 1658.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 299,20 299.20 EUR
Domov dôchodcov 1 1 095,82 1095.82 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 13 735,00 13735.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 224,90 1224.90 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 290,83 290.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 649,17 1649.17 EUR
Okresný súd Piešťany 1 1 216,66 1216.66 EUR
Národný onkologický ústav 1 7 779,00 7779.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1 075,00 1075.00 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 622,74 622.74 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 291,66 291.66 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 400,00 1400.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 749,79 749.79 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 4 540,83 4540.83 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 1 202,41 1202.41 EUR
Ústav merania SAV 1 104,92 104.92 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 165,80 165.80 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1 457,75 1457.75 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 024,99 1024.99 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 627,39 627.39 EUR
Stredná odborná škola 1 1 416,67 1416.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie stoličiek pre orchester a kancelárskych kresiel. Slovenské národné divadlo 35 000,00 35000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kancelárske kreslo Technická univerzita v Košiciach 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná Technická univerzita v Košiciach 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
JEDÁLENSKÁ STOLIČKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenské centrum dizajnu 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá, stoličky, lavica do čakárne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 088,00 2088.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, jedálenské stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 721,30 1721.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička ergonomická na kolieskach s opierkami na ruky a opierkou hlavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 530,00 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Milano II UNIVERZITA J. SELYEHO 223,20 223.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Q-049 UNIVERZITA J. SELYEHO 201,00 201.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslo kancelárske otočné Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lavice do čakárni Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11 900,00 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mobiliáru - Lavičky alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička s látkovým poťahom a stolčekom Kancelária verejného ochrancu práv 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 368,00 368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita v Košiciach 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita v Košiciach 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita v Košiciach 472,00 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička FG so stolíkom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 610,00 4610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie kreslo FG alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 701,00 701.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenská stolička Dela alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Pearl a kancelárske kreslo Vigo plus alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárska otočná stolička s podrúčkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132,78 132.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolička drevená čalúnená Okresný súd Banská Bystrica 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska Domov dôchodcov 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LUGO alebo ekvivalentné Sociálna poisťovňa, ústredie 2 208,00 2208.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a rokovacia stolička Okresný súd Piešťany 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička No Limit ECONOMY alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 995,00 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné stoličky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo Slovenský hydrometeorologický ústav 366,00 366.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych kresiel Centrum výcviku Lešť 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 615,00 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ekonomická univerzita v Bratislave 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152,00 152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 344,47 344.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a koženkové kreslá Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 747,29 747.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 664,00 1664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147,00 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky a sedadlá (lavice) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a pracovná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373,20 373.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 576,00 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kreslo Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 273,40 3273.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 752,87 752.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička zdravotnícka. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícka stolička Národný onkologický ústav 9 045,00 9045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička zdravotnícka otočná. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 485,00 1485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 850,00 6850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 400,03 1400.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 099,60 1099.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 259,00 259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 164,00 164.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička + podložka Ekonomická univerzita v Bratislave 2 554,16 2554.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 125,00 1125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 495,00 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Stredná odborná škola 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 033,00 3033.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Kancelárska stolička s opierkou hlavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 008,00 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242,00 242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod chodidlá pre zamestnacov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 648,00 648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky s pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky drevené LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 478,00 12478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - dispečerské a kancelárske kreslá Hlavné mesto SR Bratislava 10 143,60 10143.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Slovenské národné divadlo 1 749,00 1749.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 337,00 337.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trenčiansky samosprávny kraj 6 300,00 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske kreslá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 680,20 1680.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trenčiansky samosprávny kraj 3 960,00 3960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 237,60 237.6 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.simex.sk


+421905419374
+421253411502
+421905419374
+42153411502


simex@upcmail.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 174 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Šimko
Adresa:
Šťastná 6 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×