Priame rokovacie konanie

Rádiosondy pre aerosondážne merania


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
7. Február 2017
Vestník:
27/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
23. Február 2017
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
158 500,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
SPINET, a.s.
IČO:
35720905

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. d) požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj

Vysvetlenie:

Vybraný dodávateľ je výhradný zástupca výrobcu požadovaných zariadení Vaisala - Fínsko. Cieľom monitorovacieho subsystému je výskum atmosféry v celej jej hrúbke. Údaje sa využívajú ako vstupné údaje do atmosférických modelov, aktuálne údaje pre leteckú prevádzku ale aj ako podklad pre poznanie variability jednotlivých prvkov atmosféry v rôznych výškach nad zemským povrchom. Merania sú vykonávané na aerologickej stanici Poprad - Gánovce. Vertikálna sondáž atmosféry je robená minimálne 2 - krát denne rádiosondážnym systémom DigiCORA firmy VAISALA (o 00 a 12 UTC), t.j. min. 730 meraní. Meteorologická rádiosonda meria veličiny uvedené v tabuľke "Veličiny merané na aerologickej stanici". Všetky charakteristiky sú merané od zemského povrchu do výšky 30 až 38 km. Dosiahnutá výška výstupu závisí od veľkosti a kvality meteorologického balónu, ktorý nesie rádiosondu, ako aj od poveternostných podmienok v čase merania.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×