Dodávateľ

RI - PEX s.r.o.

Rozhanovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RI - PEX s.r.o.

IČO: 46465081

Adresa: Slnečná 15, Rozhanovce

Registračné číslo: 2018/6-PO-D7401

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Jún 2018

Záznam platný do: 1. Jún 2021

Posledná zmena: 29. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 218 115,82 EUR 10 10
2017 196 805,60 EUR 8 8
2018 145 478,00 EUR 2 2
2020 44 858,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 218 115,82 EUR 10 10
2017 196 805,60 EUR 8 8
2018 145 478,00 EUR 2 2
2020 44 858,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 85 891,80 85891.80 EUR
Mesto Prešov 1 25 996,00 25996.00 EUR
Obec Sečianky 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 44 858,00 44858.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 16 535,83 16535.83 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 37 998,00 37998.00 EUR
Mesto Tornaľa 1 97 635,00 97635.00 EUR
Obec Jenkovce 1 78 749,16 78749.16 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 133 979,00 133979.00 EUR
Základná škola Považská 12 1 10 166,66 10166.66 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 54 898,99 54898.99 EUR
Spojená škola internátna 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 9 898,99 9898.99 EUR
eMKLub 1 8 649,99 8649.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
STAVEBNÉ ÚPRAVY ZASTREŠENIA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU TORNAĽA Mesto Tornaľa 97 635,00 97635.0 EUR 2016 Práce Nie 1
ZpS Cemjata - zateplenie fasády objektu súp. č. 2629 Mesto Prešov 25 996,00 25996.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie objektu ZŠ na Severnej ul. – 1. etapa Mesto Moldava nad Bodvou 160 980,00 160980.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Dodávka a montáž mobilnej deliacej steny Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia plochej strechy kultúrneho domu a výstavba multifunkčného ihriska Obec Sečianky 148 715,22 148715.22 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Dodávka a realizácia zasklenej predeľovacej interiérovej steny Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 680,00 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náter strešnej krytiny Spojená škola internátna 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava klampiarskych prvkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odvodnenie a izolácia základov pavilónu B na objekte školy Základná škola 19 520,00 19520.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Komplexná oprava strechy budovy A Slovenský hydrometeorologický ústav 39 200,00 39200.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava strešnej krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava sociálnych zariadení Základná škola, Požiarnická 3, Košice 85 000,00 85000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
MATERSKÁ ŠKOLA - ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI Obec Jenkovce 119 390,00 119390.0 EUR 2017 Stavebné práce Áno 1
Výmena strešných okien eMKLub 11 111,11 11111.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
oprava mäkkej strešnej krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 040,00 5040.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie porevíznych závad bleskozvodov a elktrozariadení Základná škola Považská 12 15 250,00 15250.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
oprava strechy a atiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 284,00 4284.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
oprava strešnej plechovej krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 500,00 20500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava mrežových bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
oprava strešnej krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 893,20 17893.2 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou Mesto Stará Ľubovňa 52 210,00 52210.0 EUR 2020 Práce Nie 1

richard.pechs@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Richard Pechs
Adresa:
Slnečná 15 Rozhanovce 04442
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Pechs
Adresa:
Slnečná 15 Rozhanovce 04442
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Janka Oravcová
Adresa:
Južná trieda 66 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
JUDr. Janka Oravcová
Adresa:
Štefánikova 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×