Dodávateľ

GLOBAMERICA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GLOBAMERICA, s.r.o.

IČO: 31398081

Adresa: Žellova 2, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4538

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Apríl 2020

Záznam platný do: 9. Apríl 2023

Posledná zmena: 27. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 47 432,00 EUR 3 3
2014 2 260 452,00 EUR 27 27
2015 1 390 673,00 EUR 10 10
2016 7 383 506,00 EUR 99 99
2017 446 306,00 EUR 30 30
2018 6 778 803,00 EUR 40 40
2019 4 022 622,00 EUR 11 11
2020 3 240 329,00 EUR 6 6
2021 1 946 290,00 EUR 4 4
2022 5 754 502,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 172 707,00 EUR 6 6
2015 1 364 779,00 EUR 8 8
2016 7 887 469,00 EUR 97 97
2017 1 406 271,00 EUR 31 31
2018 6 712 947,00 EUR 37 37
2019 4 447 243,00 EUR 22 22
2020 3 421 711,00 EUR 17 17
2021 2 033 567,00 EUR 8 8
2022 5 824 221,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 3 219 474,00 3219474.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 921,00 921.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 168 212,80 168212.80 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 739 727,00 739727.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 200 868,00 200868.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 192 259,00 192259.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 381,00 1381.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 407 460,00 407460.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 3 042,00 3042.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 202 033,00 202033.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 8 306,30 8306.30 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 211 789,00 211789.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 322,00 322.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 2 607,00 2607.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 8 5 154,00 5154.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 20 6 258 498,00 6258498.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 12 425 519,00 425519.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 13 909 345,00 13909345.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 3 067,00 3067.00 EUR
IUVENTA 1 4 518,00 4518.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 1 900 000,00 1900000.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 1 583,00 1583.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 27 391,00 27391.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 970,00 970.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 3 232 800,00 3232800.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 206,00 206.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 11 8 293,00 8293.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 970 305,00 970305.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 114 741,00 114741.00 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 60 000,00 60000.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 898,00 898.00 EUR
Slovenský olympijský výbor 1 56 000,00 56000.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 610,00 610.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 7 3 499,90 3499.90 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 925,00 925.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 3 2 865,00 2865.00 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 448,00 448.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 1 879,00 1879.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 1 277,00 1277.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 6 5 842,00 5842.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 735,00 735.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 2 362,00 362.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 995,00 2995.00 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 2 643,00 2643.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 3 572,00 3572.00 EUR
Slovenský zväz ľadového hokeja 1 800 000,00 800000.00 EUR
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 1 105 572,00 105572.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie nákupu leteniek Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Slovenská agentúra pre cestovný ruch 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb, cestovných lístkov a ostatných služieb Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 189 168,00 189168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 33 657,00 33657.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106 898,00 106898.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek pre potreby zamestnancov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 211 598,00 211598.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 970 305,00 970305.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 276 898,00 276898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 379,00 26379.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 644,00 7644.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 419 450,00 419450.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 966,00 21966.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 16 214,00 16214.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 254 953,00 254953.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 241 244,00 241244.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 900 000,00 1900000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 578,00 23578.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 164 822,00 164822.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 163,00 64163.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 830 000,00 830000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 436,00 85436.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 061,00 43061.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 039,00 13039.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 999,00 749999.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 633,00 49633.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 750,00 42750.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 180,00 28180.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 192,00 23192.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 5 520,00 5520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 32 571,00 32571.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 433,00 54433.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 40 475,00 40475.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 151 333,00 151333.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 565,00 26565.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38 277,00 38277.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 360 000,00 360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 20 998,00 20998.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 501 371,00 501371.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 068,00 4068.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202,00 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 944,00 24944.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 692,00 28692.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 13 830,00 13830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45 377,00 45377.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 420,00 79420.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197 216,00 197216.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 545,00 4545.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 38 811,00 38811.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45 150,00 45150.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 332 119,00 332119.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178 421,00 178421.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 61 951,00 61951.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 28 885,00 28885.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 297,00 20297.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 000,00 700000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158 584,00 158584.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 403 827,00 403827.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 19 980,00 19980.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 419,00 27419.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 344 834,00 344834.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152 501,00 152501.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 594 523,00 5594523.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 35 396,00 35396.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 796,00 46796.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 182 067,00 182067.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177 874,00 177874.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79 166,00 79166.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 29 254,00 29254.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 191 554,00 191554.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114 741,00 114741.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 277,00 49277.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199 098,00 199098.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900 000,00 900000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VH - 19.-20.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu NH - 24.-28.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka - Kodaň - Viedeň Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka New York Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Viedeň – New Orleans Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Rím (FCO) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510,00 510.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu IH - 17.-18.2.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Malty s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Dubai a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka z Viedne alebo z Bratislavy do Ríma Úrad pre verejné obstarávanie 140,00 140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne (VIE) do Bostonu s prestupom v Mníchove alebo Frankfurte a späť z Washingtonu do Viedne (VIE) s prestupom v Mníchove alebo Frankfurte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 625,61 625.61 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Helsinki a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne (VIE) do Funchal priame spojenie a späť z Funchal do Viedne (VIE) s prestupom v Lisabone (Portela letisko) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380,00 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapest – Peking Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka Budapešť – Paríž - Pointe Pitre a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu PBohm - 14.-16.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky Košice - Viedeň- Toronto-Vancouver a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 410,97 2410.97 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 675,00 675.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Osaka 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Moskva - Voronež Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letecká doprava a autobusová doprava Viedeň - Frankfurt - Štrasburg a spať Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka zo Štokholmu do Viedne Protimonopolný úrad SR 1 084,00 1084.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť-Fayetteville-Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť-Guilin-Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice -Amsterdam a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 668,00 668.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť - Funchal (Partugalsko) - Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 294,80 1294.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ženeva - Košice - Ženeva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 470,00 470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Madrid - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 910,00 910.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 345,00 345.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň- Moskva Domodedovo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 463,00 463.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 220,00 2220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Varšava (WAW) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Ľubľana 1.6.2016 - 3.6.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 20 701,74 20701.74 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 701,74 2701.74 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Rím 20. 06. 2016 - 22. 06. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Budapešti (BUD) do Lanzhou (LHW) s prestupom v Pekingu (PEK) a späť z Lanzhou (LHW) do Budapešti (BUD) s prestupom v XI AN (XIY) a v Pekingu (PEK) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 048,00 2048.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Vilnius Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ženeva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice-Ženeva-Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 562,37 562.37 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Maskatu, Omán a späť z Maskatu, Omán do Viedne s prestupom v Abu Dhabi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Budapešť - Paríž (CDG) a späť, autobus Košice - Budapešť letisko a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 380,00 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 540,00 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Košice- Varšava - Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 708,98 708.98 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Helsínk a späť Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Dubrovník a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 332,00 332.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Baton Rouge (USA) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav zoológie SAV 905,00 905.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - New Orleans - Budapešť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 767,00 1767.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 429,60 429.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 800,40 800.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ľubľana a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 526,00 526.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Moskva-Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Sofia a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 542,00 542.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Skopje a späť zo Skopje do Viedne, spojenie priame alebo s prestupom v Ljubljane Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 710,00 710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Kodaň a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Viedeň (Schwechat Arpt) - Podgorica a späť v termíne 13. - 17.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Berlína Úrad pre verejné obstarávanie 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Ríma Protimonopolný úrad SR 276,00 276.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 552,00 552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Minska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 495,26 495.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 236,00 236.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 408,00 1408.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 408,00 1408.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 726,40 726.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka: Viedeň - Frankfurt - San Francisco - Kona - San Francisco - Frankfurt - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 449,00 1449.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letecká doprava - spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Vancouver (YVR) s 1 prestupom Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Washingtonu a z Washingtonu do Viedne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Londýna (priamy let) počet 2 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 650,00 650.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 410,00 410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu - Belgicko s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 534,80 1534.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň a späť Národný ústav reumatických chorôb 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Paríž a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 493,00 493.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 269,48 1269.48 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne/Bratislavy do Bruselu s ubytovaním na tri noci pre dve osoby Sociálna poisťovňa, ústredie 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Paríž a späť (veľtrh Eurosatory) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Služby Áno 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním na dve noci pre jednu osobu Sociálna poisťovňa, ústredie 642,00 642.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370,00 370.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Paríž (Charles de Gaulle airport) - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 777,86 777.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky Viedeň - Amsterdam -Viedeň a zabezpečenie hotelového ubytovania (1) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Helsinky - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 706,56 706.56 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 553,20 553.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 10 434,00 10434.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 253,00 15253.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 653,00 57653.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 271 372,00 271372.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 047,00 150047.0 EUR 2016 Služby Áno 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 516,00 516.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 316 673,00 316673.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 923,00 20923.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 144,00 150144.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 647,00 24647.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja 800 000,00 800000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 226 116,00 226116.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Belehradu - Srbsko od 12.-16.6.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 324,00 324.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 015,00 63015.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 971,00 41971.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 251 199,00 251199.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203 797,00 3203797.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 646,00 34646.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 592,00 31592.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 92 587,00 92587.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 123 721,00 123721.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Stockholm a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
1 spiatočná letenka Viedeň - Helsinky od 25.-27.11.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 492,00 492.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Santiago (Čile) s prestupom v Paríži a späť zo Santiago (Čile) do Viedne s prestupom v Paríži Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 766,40 2766.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 482,00 22482.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51 447,00 51447.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 619,00 33619.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145 944,00 145944.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 263,00 31263.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 258,00 2258.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 607,00 6607.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 357,00 357.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 88 759,00 88759.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 869,00 10869.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400,00 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 616 400,00 1616400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 557,00 46557.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 847,00 20847.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 390 704,00 390704.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 251,00 34251.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 363,00 30363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 437,00 28437.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 147 373,00 147373.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 173 882,00 173882.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 106 536,00 106536.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 330 192,00 330192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 192,00 38192.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67 670,00 67670.0 EUR 2018 Služby Nie 1
EYOF 2022_ Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. 105 572,00 105572.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 840 000,00 1840000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 162 931,00 162931.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 169,00 2169.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 743,00 8743.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 797,00 1797.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 140 272,00 140272.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 182,00 4182.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 51 495,00 51495.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 226,00 12226.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 751 417,00 5751417.0 EUR 2022 Služby Nie 1
+42152920940


globamerica@globamerica.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 316 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Karol Jančo
Adresa:
Bradáčová 5 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Brieda
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Brieda
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Karol Jančo
Adresa:
Bradáčová 5 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA & LEČKOVÁ, s.r.o.
Adresa:
Turčianska 16 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×