Dodávateľ

Linde Gas k.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Linde Gas s. r. o.

IČO: 31373861

Adresa: Tuhovská 3, Bratislava - mestská časť Vajnory

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4088

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Marec 2017

Záznam platný do: 13. Marec 2020

Posledná zmena: 18. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 1 353 024,00 EUR 15 15
2013 464 649,00 EUR 13 13
2014 327 380,00 EUR 4 4
2015 2 196 051,00 EUR 28 28
2016 979 135,08 EUR 18 18
2017 975 738,38 EUR 11 11
2018 2 820 183,74 EUR 19 19
2019 787 036,89 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 479 329,00 EUR 9 9
2015 2 810 551,00 EUR 27 27
2016 1 127 379,58 EUR 26 26
2017 1 602 952,88 EUR 18 18
2018 2 902 302,74 EUR 22 22
2019 870 117,89 EUR 17 17
2020 110 565,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 32 909,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 120 304,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 359,99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 899 201,00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 63 977,50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 864 913,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 3 133 586,00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 9 90 994,93 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 10 050,56 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 414 132,00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 968,50 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 159 970,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 701 454,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 603 213,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 59 800,39 EUR
Záchranná služba 4 619 504,33 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 1 741,67 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 31 1 976 419,00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 103 182,00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 14 755,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 4 125,22 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 14 500,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 12 137,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Medicinálne plyny Záchranná služba 153 793,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 792,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 84 505,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 63 727,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 452,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 75 011,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 462,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 66 449,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 917,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 781,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 573,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 285 393,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 181,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 53 768,00 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a nájom medicinálnych a technických plynov a kvapalného kyslíka Nemocnica Poprad a. s. 168 634,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 79 696,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 050,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 472,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 564,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Prešovský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 27 282,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 60 767,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 92 889,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 037 327,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 560,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 65 564,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 75 127,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 71 295,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Prešovský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 23 264,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 517,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 990,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 443 217,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Prešovský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 225 447,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 734,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 83 921,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 110 752,00 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 689,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 54 512,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Prešovský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 785,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 84 188,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 609,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 297,00 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisace služby - Žilinský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 84 082,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 786,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 597,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 413 198,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 204,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 67 715,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 980,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 771,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb Záchranná služba 143 561,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70 912,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 991,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 603 213,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 914,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 147,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 674,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 75 731,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 295,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 73 051,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 40 739,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický oxid dusný vrátane plnenia do fliaš Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 477,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Fakultná nemocnica Nitra 167 570,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické a laboratórne plyny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 164,60 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 343,15 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 556,81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 278,41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 290,74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiacich služieb pre Objednávateľa. Záchranná služba 181 605,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Nemocnica Poprad a. s. 158 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 343,15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 164,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické, medicinálne a špeciálne plyny Univerzitná nemocnica Martin 171 324,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čisté plyny a prenájom oceľových tlakových fliaš. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 215,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Argón v 50 l fľaši Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 185,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické plyny - laboratória Slovenský hydrometeorologický ústav 1 968,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný medicinálny kyslík Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 14 755,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 131 132,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hélium 6.0 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 172,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne a technické plyny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Medicinálne plyny Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61 467,71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické plyny - dlhodobý nájom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 12 140,35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Argón 5.0 s prenájmom fľaše. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 443,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 73 253,22 EUR 2017 Tovary Áno 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 212,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 34 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 216 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Nemocnica Poprad a. s. 88 418,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne a technické plyny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 815,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 268 478,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 041 666,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 6 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 564,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb Záchranná služba 140 224,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické a medicinálne plyny Univerzitná nemocnica Martin 704 415,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 306,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 629,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiace služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 975,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 947,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 14 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické a špeciálne plyny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 81 521,74 EUR 2019 Tovary Áno 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 411,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 26 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 18 790,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mediaciálne a technické plyny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 847,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 362,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 274,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 822,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 554 069,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 033,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 476,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 78 842,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 467 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ida Rybáriková
Adresa:
Jašíkova 275 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Podroužek
Adresa:
Benkova Potôň 92 Horná Potôň 93036
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Partsch
Adresa:
Na Ladech Brandýs nad Labem 25001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Šarmír
Adresa:
Hradská 494 Blatné 90082
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Partsch
Adresa:
Netlucká 632 Praha 10700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. ,CSc. Petr Choulík
Adresa:
U Kŕížku 574 Průhonice 252 43
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK Záhorská, s. r. o.
Adresa:
Tuhovská Bratislava - mestská časť Vajnory 83106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.12.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 20.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×