Dodávateľ

SPIRIT – informačné systémy, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: S P I R I T - informačné systémy, a.s.

IČO: 31345565

Adresa: Kubániho 14, Bratislava

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6660

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. November 2017

Záznam platný do: 7. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 188 100,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 188 100,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 188 100,00 188100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Programovanie a nasadzovanie modulov NEIS Slovenský hydrometeorologický ústav 191 200,00 191200.0 EUR 2014 Služby Áno 1
+421254789744


skakala@spirit.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Benetin
Adresa:
Pútnická 24 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Milan Vatrál
Adresa:
Alžbetin Dvor 369 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Helena Krajčovičová
Adresa:
Janka Alexyho 3 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Novosadová
Adresa:
Borinka 77 Borinka 90032
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Skákalová
Adresa:
Dohnányho 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Linek
Adresa:
Astrová 52 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľuboš Púčik
Adresa:
Jána Smreka 24 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Uhrík
Adresa:
Belinského 5 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Skákala
Adresa:
Dohnányho 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ján Vavrák
Adresa:
Homolova 29 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Greguš
Adresa:
Alžbetin Dvor 1327 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Bak
Adresa:
Černyševského 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Valent
Adresa:
Alžbetin Dvor 987 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Svetlík
Adresa:
Bajzova 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Paller
Adresa:
Pri Bielom Kríži 17 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miriam Hroteková
Adresa:
Račianske mýto 1/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×