Dodávateľ

BEBA plus s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BEBA plus s.r.o.

IČO: 44494254

Adresa: Gen. Svobodu 1976/25, Zvolen

Registračné číslo: 2021/10-PO-D9396

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Október 2021

Záznam platný do: 20. Október 2024

Posledná zmena: 21. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 323,34 EUR 11 11
2017 53 483,48 EUR 60 60
2018 56 275,86 EUR 60 60
2019 79 710,48 EUR 33 33
2020 43 019,60 EUR 31 31
2021 14 721,89 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 12 323,34 EUR 11 11
2017 53 483,48 EUR 60 60
2018 56 275,86 EUR 60 60
2019 79 710,48 EUR 33 33
2020 43 019,60 EUR 31 31
2021 14 721,89 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 412,00 412.00 EUR
Mesto Prešov 1 4 283,33 4283.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 24 5 349,51 5349.51 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 2 345,65 2345.65 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 4 211,66 4211.66 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 5 499,17 5499.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 547,00 1547.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 1 349,99 1349.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 4 992,05 4992.05 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 11 190,83 11190.83 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 3 241,67 3241.67 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 694,00 694.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 399,00 1399.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 1 449,00 1449.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 370,00 370.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 10 995,00 10995.00 EUR
Mesto Komárno 2 1 904,99 1904.99 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 5 609,43 5609.43 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 1 250,00 1250.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 221,67 221.67 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 4 125,00 4125.00 EUR
Domov pri kríži 1 1 663,54 1663.54 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 6 1 843,72 1843.72 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 2 207,00 2207.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 005,83 1005.83 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 1 623,25 1623.25 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 2 874,17 2874.17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 7 658,03 7658.03 EUR
Slovenské národné múzeum 6 2 862,39 2862.39 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 7 349,08 7349.08 EUR
Mesto Senec 2 263,25 263.25 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1 125,00 1125.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 2 480,66 2480.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 149,00 149.00 EUR
Mesto Michalovce 2 2 972,50 2972.50 EUR
Obec Čečehov 1 5 566,67 5566.67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 669,67 669.67 EUR
Slovenské národné divadlo 1 37 583,33 37583.33 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 5 999,00 5999.00 EUR
Domov dôchodcov 2 583,31 583.31 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 4 423,00 4423.00 EUR
Zoologická záhrada 1 541,67 541.67 EUR
Horská záchranná služba 1 219,00 219.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 3 882,83 3882.83 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 749,17 749.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 12 815,83 12815.83 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 416,67 416.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 2 590,00 2590.00 EUR
Národný onkologický ústav 9 21 623,67 21623.67 EUR
Krajská prokuratúra 1 361,67 361.67 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 995,00 995.00 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 4 990,83 4990.83 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 354,99 354.99 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 898,33 898.33 EUR
Ústav merania SAV 1 126,58 126.58 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 638,33 3638.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 124,99 124.99 EUR
Školský internát 1 1 375,00 1375.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 519,17 519.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 611,67 611.67 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 3 482,50 3482.50 EUR
Stredná odborná škola technická 2 3 787,09 3787.09 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 499,00 1499.00 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 2 916,25 2916.25 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 833,33 833.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 2 266,66 2266.66 EUR
Stredná odborná škola 1 449,17 449.17 EUR
Školský internát 1 173,99 173.99 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 416,66 416.66 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 574,17 574.17 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3 658,33 3658.33 EUR
Obec Sedlice 1 1 682,92 1682.92 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 750,00 8750.00 EUR
SLOVAKIA TRAVEL 1 8 865,83 8865.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
1. kancelárska stolička, 2. skladacia stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička ISO alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 980,00 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevená stolička ISO 404014 (alebo ekvivalent) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 098,00 1098.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup plastových lavíc Stredisko sociálnej starostlivosti 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-stolovateľná stolička Horská záchranná služba 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné kreslo Mesto Senec 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky II. Okresný súd Banská Bystrica 31 356,00 31356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Krajská prokuratúra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záťažové ergonomické kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s kruhovou podnožou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 253,04 253.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96,00 96.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Stredná odborná škola technická 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske ergonomické kreslo do 130 kg a do 150 kg Slovenský hydrometeorologický ústav 2 930,00 2930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Národné centrum zdravotníckych informácií 2 320,00 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-trojdielny paraván Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný stôl, kancelárska stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 426,00 426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo otočné Krajská prokuratúra v Prešove 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132,00 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, 3 druhy Rozhlas a televízia Slovenska 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 131,00 1131.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá, stoličky Domov pri kríži 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 209,00 209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacia súprava Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - sedačky /kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stohovateľná konferenčná stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 750,00 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
konferenčné stoličky s kovovým rámom a látkovým poťahom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 266,67 1266.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 365,20 365.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička KEVIN Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 784,00 2784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie knižnice Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavica - 3 sedadlová, Lavica - 4 sedadlová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 420,00 4420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok - kreslá a stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 186,00 186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Mesto Prešov 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 14 850,00 14850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 735,00 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 122,00 122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky rokovacie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 787,00 2787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 199,20 199.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 128,00 1128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do operačných priestorov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Stredná odborná škola technická 1 145,00 1145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Stredná odborná škola 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl, stolička Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 6 700,00 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 620,00 5620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky +podrúčky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 217,00 217.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské národné múzeum 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Zoologická záhrada 856,16 856.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka konferenčných stoličiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 463,60 463.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav merania SAV 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo ADK Deluxe Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 86,00 86.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavica do čakárne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 126,08 1126.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 058,00 9058.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky, kreslá a sedací nábytok pre pracovisko v Žiline Národná transfúzna služba SR 8 219,40 8219.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taburet s dreveným sedadlom a plastovým krížom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 419,90 419.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109,00 109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
reštauračné stoly a stoličky do kultúrneho domu Obec Čečehov 7 025,00 7025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky pre Mestský úrad Mesto Komárno 2 225,00 2225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 632,00 1632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 311,00 311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 390,00 1390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 290,00 3290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193,00 193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Národné lesnícke centrum (NLC) 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná rokovacia stolička ISO-T Národný onkologický ústav 1 791,00 1791.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička_57 Mesto Komárno 92,00 92.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 623,00 5623.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové klubové koženkové kreslo CUBA "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 4 900,00 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevená stolička Signal CD-57 alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Stoličky s čalúneným sedákom a operadlom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 292,36 292.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 445,00 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 230,40 230.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 83,00 83.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavica 2 - sedadlová Národný onkologický ústav 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky s čalúneným sedákom a operadlom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 589,46 589.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 90,30 90.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 148,00 148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky, lavica do čakárne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 229,00 229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky do zasadačiek Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 640,00 5640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Školský internát 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Slovenské národné múzeum 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Národné lesnícke centrum (NLC) 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 316,00 1316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Office Pro Calypso XL SP4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavica 2-3 sedadlová Národný onkologický ústav 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolicka Národný onkologický ústav 5 968,00 5968.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky kancelárske Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 810,00 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s výklopným stolíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 177,20 1177.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky, jedálenské stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička kancelárska otočná nosnosť 200kg LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 660,00 2660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslá a stolík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a kancelárske stoličky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky pre orchester Slovenské národné divadlo 48 150,00 48150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181,00 181.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálensky nábytok Mesto Michalovce 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kongresové stoličky Obec Sedlice 2 589,00 2589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stoličká Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 107,00 107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička drevená Školský internát 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 221,00 221.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky konferenčné Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka stolička Národný onkologický ústav 2 750,00 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný kancelársky stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky s pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička s pultíkom a s košíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 847,20 847.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky nábytok do špecializovaných ambulancií Národný onkologický ústav 3 395,00 3395.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klubové kreslo Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 499,84 2499.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záťažové a kancelárske kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 784,00 6784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické tabule s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 505,00 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo UNIVERZITA J. SELYEHO 1 491,08 1491.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204,00 204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenské národné múzeum 198,39 198.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 426,00 3426.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo kancelárske Národné lesnícke centrum (NLC) 626,00 626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95,00 95.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka stolička Národný onkologický ústav 2 625,00 2625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska ergonomická stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 198,00 4198.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová stolička, laboratórna stolička, zdravotnícka stolička, lekárska stolička, kreslo na kolieskach, zdravotnícke kreslo, stolička k mikroskopu, kreslo na 24-hodinové sedenie Národný onkologický ústav 3 910,00 3910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Taburetka s vyprofilovaným sedadlom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 432,45 432.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 327,67 327.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 402,79 1402.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslo, sedacia súprava Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 523,23 523.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžko Národný onkologický ústav 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS stoličky do kultúrnej miestnosti Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky do zasadacej miestnosti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zariadenie kancelárie Slovenské národné múzeum 737,00 737.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153,99 153.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok: 1.konferenčný stolík, 2.kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 730,00 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 715,00 9715.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička SPINERGO OPTIMAL alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 529,00 529.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 124,00 2124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky plastové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, eko koža, čierna farba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 314,54 314.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohodlné kancelárske kreslo, mikrovlákno, červená, modrá, zelená, sivá farba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Barová stolička s podrúčkami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228,00 228.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky s pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, stoly, stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 854,00 7854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Stoličky, kancelárske stoličky Národný ústav reumatických chorôb 9 383,00 9383.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 423,00 1423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 346,00 346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevená konferenčná stolička , čalúnená konferenčná stolička Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 341,82 1341.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 383,28 383.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastová lavica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jedálensky nábytok Mesto Michalovce 1 900,00 1900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 720,00 2720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 506,00 506.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky SLOVAKIA TRAVEL 24 415,65 24415.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 196,00 196.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - stoličky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 442,00 442.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 237 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Petra Bartošová
Adresa:
Gen. Svobodu 1976/25 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×