Dodávateľ

IN SITU P & R s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IN SITU P & R s.r.o.

IČO: 31397794

Adresa: Malá 15, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-D4504

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. August 2020

Záznam platný do: 13. August 2023

Posledná zmena: 14. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 164 540,00 EUR 1 1
2018 31 047 020,00 EUR 2 4
2019 14 661 938,00 EUR 3 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 164 540,00 EUR 1 1
2018 31 047 020,00 EUR 2 4
2019 14 661 938,00 EUR 3 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 164 540,00 164540.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 8 43 124 538,00 43124538.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 2 584 420,00 2584420.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
SKVALITNENIE ÚČELOVEJ MONITOROVACEJ SIETE VÚVH NA SLEDOVANIE ZNEČISTENIA V PODZEMNÝCH VODÁCH Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 679 870,00 2679870.0 EUR 2018 Práce Áno 3
Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 28 462 600,00 28462600.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond realizované z projektu OP KŽP "Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemných vôd" Slovenský hydrometeorologický ústav 181 333,00 181333.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 719 707,00 6719707.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 550 053,00 12550053.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 484 876,00 5484876.0 EUR 2019 Služby Áno 2
+42154410769


info@in-situ.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Jozef Pojdák
Adresa:
Sv.Cyrila a Metoda 842 Nová Dedinka 900 29
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Pospiech
Adresa:
Malá 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
16. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Pospiech
Adresa:
Malá 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Dagmar Hudecová
Adresa:
Dunajská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 16.06.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×