Dodávateľ

Démos trade, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Démos trade, s.r.o.

IČO: 36439851

Adresa: Pri Rajčianke 8913/25, Žilina

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7420

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. September 2021

Záznam platný do: 13. September 2024

Posledná zmena: 14. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 137 043,80 EUR 26 26
2017 312 727,84 EUR 34 34
2018 1 254 297,36 EUR 26 26
2019 378 894,36 EUR 30 30
2020 411 788,47 EUR 22 22
2021 395 973,60 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 137 043,80 EUR 26 26
2017 312 727,84 EUR 34 34
2018 1 254 297,36 EUR 26 26
2019 378 894,36 EUR 30 30
2020 411 788,47 EUR 22 22
2021 395 973,60 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 540,83 540.83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 164,00 164.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 14 227,17 14227.17 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 206,00 206.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 1 131 257,77 1131257.77 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 7 700,00 7700.00 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 2 906,67 2906.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 30 690,00 30690.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 48 000,00 48000.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 353,62 353.62 EUR
Obec Tomášovce 1 3 749,00 3749.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10 235 812,28 235812.28 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 13 858,33 13858.33 EUR
Centrum účelových zariadení 8 1 032 383,94 1032383.94 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 30 296 369,33 296369.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 207,92 207.92 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770,00 770.00 EUR
Služby Cífer s.r.o. 1 4 137,58 4137.58 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 11 298,00 11298.00 EUR
UEZ s.r.o. 1 1 419,99 1419.99 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 4 559,00 4559.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 47 359,00 47359.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 2 755,00 2755.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veľkoplošný aglomerovaný materiál, doplnky a polotovary z masívu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 897 599,00 897599.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OSB dosky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDF, Sololit Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, HDF, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 23 751,00 23751.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná doska na kuchynsku linku Slovenský hydrometeorologický ústav 206,17 206.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana, OSB doska a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 891,00 891.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytkové kovania a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSB dosky Služby Cífer s.r.o. 6 650,00 6650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 109 137,46 109137.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo a OSB dosky Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lamino hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolársky materiál UEZ s.r.o. 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samorezná skrutka do dreva, skrutka s metrickým závitom do úchytiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 155,00 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky, preglejky a kovania Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminované Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDF, Sololit Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na písací stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 112,37 112.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
ABS hrana, drevotrieskové dosky laminované Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 594,00 2594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací element /Konfirmát 5x50/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSB dosky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytkové koliesko Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 960,00 3960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD drevotrieskové dosky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 606,00 606.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB doska a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 115,24 115.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 94 818,00 94818.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 791,94 11791.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 753,00 753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDF, Sololit Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 720,00 3720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a Hranovacia páska ABS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770,00 1770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lamino hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 490,00 14490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkový materiál a komponenty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 750,00 4750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminovaná (DTDL), Hranovacia páska ABS a doplnkový mateirál Centrum účelových zariadení 71 520,00 71520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a ABS hranovacia páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 66 150,00 66150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 480,00 1480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 11 300,00 11300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,60 29.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a Hranovacia páska ABS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 239,00 23239.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové podnože Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 092,00 1092.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové podnože Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 952,00 18952.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na výrobu nábytku al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 20 730,00 20730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolársky materiál a nábytkové kovania Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 55 592,00 55592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na pracovný stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 254,68 254.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDF, Sololit Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 720,00 3720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolová noha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 57,76 57.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 700,00 7700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolárske rezivo Stredná odborná škola drevárska 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preglejka stolárska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preglejka stolárska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 145,00 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminované Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 14 507,50 14507.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 156,00 156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 678,00 1678.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 19 472,75 19472.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminovaná (DTDL), Hranovacia páska ABS a doplnkový mateirál Centrum účelových zariadení 208 000,00 208000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 927,64 927.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 919,77 2919.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a ABS hranovacia páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 71 300,00 71300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 404,00 404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolárske rezivo Stredná odborná škola drevárska 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MDF dosky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 208,00 208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Preglejka stolárska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 34 856,91 34856.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Stolársky materiál“ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a ABS hranovacia páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 88 895,00 88895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup materiálu k výrobnému procesu - drevo - rezivo ihličnaté smrekové Obec Tomášovce 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolové podnože skladacie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 297,00 2297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OSB doska - OSB3 konštrukčná doska s perodrážkou Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové podnože skladacie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky, preglejky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 930,00 3930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 425,46 425.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska a spojovací materiál Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5 472,00 5472.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDF doska surová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 608,00 608.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 18 056,58 18056.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Preglejka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 392,65 17392.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminovaná (DTDL), Hranovacia páska ABS a doplnkový mateirál Centrum účelových zariadení 219 000,00 219000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 343,00 343.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 570,00 17570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky, hrany, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 545,00 30545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Preglejka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a ABS hranovacia páska) Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 51 150,00 51150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 095,00 8095.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolárska preglejka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 336,00 336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385,00 385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OSB dosky a preglejky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 356,40 356.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,63 290.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 11 910,00 11910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 191,00 191.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 842,65 7842.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 397,16 397.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rezivo,polotovary Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a stolársky materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 372,81 372.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 94 500,00 94500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave 10 290,00 10290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 136,43 8136.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky, vložky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 937,97 2937.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky, preglejky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminovaná (DTDL), Hranovacia páska ABS a doplnkový mateirál Centrum účelových zariadení 195 000,00 195000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 865,16 10865.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovanie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 148,00 8148.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 020,00 4020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovania a doplnkový materiál pre drevo výrobu Centrum účelových zariadení 108 000,00 108000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 615,00 1615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 108,12 6108.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 840,00 3840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolová noha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 763,01 15763.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rezivo/polotovary a výrobky z reziva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,00 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 575,00 2575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 18 700,00 18700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovanie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 096,00 17096.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a ABS hranovacia páska) Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 51 150,00 51150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 550,00 7550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 522,32 9522.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 600,00 9600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (preglejka stolárska) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 13 600,00 13600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posteľné kovanie a skrutky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminovaná (DTDL), Hranovacia páska ABS a doplnkový mateirál Centrum účelových zariadení 213 990,00 213990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 917,00 6917.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 651,36 1651.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytkové spojovacie kovanie a materiál, zámky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 690,32 1690.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 725,53 2725.53 EUR 2021 Tovary Nie 1
Samorezná skrutka do dreva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 150,00 3150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kovania a doplnkový materiál pre drevo výrobu Centrum účelových zariadení 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 450,00 3450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál (drevotrieskové dosky laminovaná a ABS hrany) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 37 300,00 37300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 82 800,00 82800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421917143549


radoslav.ivan@demos-trade.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 184 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Václav Vaňek
Adresa:
U Olivovny 1640/2 Říčany 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vajnorská 100/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Meno:
SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vajnorská 100/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.09.2017 do: 14.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×