Dodávateľ

KFP, s. r. o.

Ružomberok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KFP, s. r. o.

IČO: 44467141

Adresa: Štefana Moyzesa 1566, Ružomberok

Registračné číslo: 2015/10-PO-D9336

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2015

Záznam platný do: 14. Október 2018

Posledná zmena: 15. September 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 14 604,94 EUR 30 30
2017 20 793,20 EUR 10 10
2018 2 146,12 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 837,00 EUR 1 1
2016 13 767,94 EUR 29 29
2017 20 793,20 EUR 10 10
2018 2 146,12 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1 663,33 1663.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 640,83 640.83 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 269,99 269.99 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 917,80 917.80 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 408,33 408.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 2 655,33 2655.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 418,00 418.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 700,70 700.70 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 994,00 994.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 220,00 220.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 14 860,00 14860.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 049,17 1049.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 529,99 529.99 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 789,00 789.00 EUR
Slovenské národné múzeum 3 181,98 181.98 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 759,00 759.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 265,83 265.83 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 466,66 466.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 4 012,00 4012.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 837,00 837.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 625,00 625.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 105,00 2105.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 1 329,49 1329.49 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 355,00 355.00 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 2 490,83 490.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interiérová rohož Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presklená uzamykateľná skrinka na kľúče na 100 kľúčov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Držiaky vriec na odpad a vešiaky pre vybavenie hygienickej slučky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 994,00 994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odpadkové nádoby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vnútorná čistiaca rohož s nábehovou hranou Základná škola, SNP 5, Šurany 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zrkadlo inšpekčné s osvetlením (na teleskopickej rúčke) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 792,00 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo - otočné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
svetlo na kameru, batéria na kamerové svetlo a napájací adaptér Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo - otočné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladacie zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tyč na zástavu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,00 91.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastová jedálenská stolička Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 606,00 606.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastro rohože Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polystyrénové gule 4cm a 6,50 cm Slovenské národné múzeum 60,66 60.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička a sedacie vaky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Regál na šanóny otočný Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 017,00 1017.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Horiaci gél - pasta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vonkajšia a vnútorná čistiaca rohož Základná škola, SNP 5, Šurany 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
kancelárske kreslo Okresný súd Banská Bystrica 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 269,00 269.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslo Solid II (alebo ekvivalent) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 969,60 969.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ned MF alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 840,00 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polystyrénové gule 4cm a 6,50 cm Slovenské národné múzeum 60,66 60.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske záťažové kreslo My Cronos alebo ekvivalentné Slovenský hydrometeorologický ústav 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kancelárske kreslá Katolícka univerzita v Ružomberku 466,66 466.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička otočná lekárska Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 515,00 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavica do čakárne - 4 miestna, 2 miestna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 714,00 3714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička zdravotnícka s operadlom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 533,00 31533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polystyrénové gule 4cm a 6,50 cm Slovenské národné múzeum 60,66 60.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protišmyková bazénová rohož a držiak na mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 910,80 910.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sedacie vaky do exteriéru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivá polyamidová rohož Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s podrúčkami - GAE Národný onkologický ústav 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mário Kučerka
Adresa:
Štefana Moyzesa 1566 Ružomberok 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karel Portisch
Adresa:
U Hřiště 457 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Frgál
Adresa:
Mokrá II 292 Zlín 76001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×