Dodávateľ

ENVIGEO, a.s.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENVIGEO, a.s.

IČO: 31600891

Adresa: Kynceľová2 2, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/11-PO-A3845

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. November 2019

Záznam platný do: 21. November 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 269 907,00 EUR 2 2
2015 4 270 703,00 EUR 2 3
2016 791 663,00 EUR 4 4
2017 15 302 359,00 EUR 2 4
2018 5 330 272,00 EUR 4 8
2019 14 094 614,00 EUR 5 9
2020 2 419 338,00 EUR 2 2
2021 111 220,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 269 907,00 EUR 2 2
2015 4 270 703,00 EUR 2 3
2016 770 433,00 EUR 3 3
2017 15 302 359,00 EUR 2 4
2018 5 330 272,00 EUR 4 8
2019 14 094 614,00 EUR 5 9
2020 2 440 568,00 EUR 3 3
2021 111 220,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prešov 1 497 811,00 497811.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 111 220,00 111220.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 8 2 171 952,00 2171952.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 21 230,00 21230.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 2 787 782,00 2787782.00 EUR
Slovenský zväz biatlonu 1 198 411,00 198411.00 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 62 790,00 62790.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 34 113 659,00 34113659.00 EUR
Obec Málinec 1 76 347,00 76347.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 78 622,00 78622.00 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 195 252,00 195252.00 EUR
Rudné bane, štátny podnik 1 2 275 000,00 2275000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Realizácia geologickej úlohy – Sanácia havarijného zosuvu lokalita Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 81 764,00 81764.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - Výstavba zberného miesta Obec Málinec 127 347,00 127347.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Budovanie a rekonštrukcia sond podzemných vôd v rámci projektu: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sieti podzemných a povrchových vôd Slovenský hydrometeorologický ústav 2 324 409,00 2324409.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sanácia havarijného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove Mesto Prešov 497 811,00 497811.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Projekt okamžitých protihavarijných opatrení v k. ú. Kraľovany Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 193 560,00 193560.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 007 848,00 9007848.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Údržba a udržateľnosť monitorovacej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 332 274,00 332274.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
ROZŠÍRENIE SKLÁDKY NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD Technické služby Detva s.r.o. 195 252,00 195252.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 3
BIATLONOVÝ AREÁL OSRBLIE - PRESS CENTRUM Slovenský zväz biatlonu 218 113,00 218113.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prieskumné hydrogeologické vrty, hydrodynamické skúšky a geofyzikálne práce Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 209 116,00 1209116.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 244 227,00 244227.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 863 329,00 3863329.0 EUR 2018 Služby Áno 4
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 719 707,00 6719707.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 774 195,00 774195.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 550 053,00 12550053.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 484 876,00 5484876.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 131 137,00 131137.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalitách Lešť - garážové dvory a Lešť - hlavný tábor Centrum výcviku Lešť 21 230,00 21230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava Rudné bane, štátny podnik 2 275 000,00 2275000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 454 986,00 454986.0 EUR 2020 Služby Áno 1
„Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie, Uličskú dolinu a Ubliansku dolinu“ Prešovský samosprávny kraj 412 609,00 412609.0 EUR 2021 Práce Nie 1

satinova@envigeo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 90 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Anton Hrnčár
Adresa:
Lúčna 72 Nemce 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Pavol Tupý
Adresa:
Magurská 27 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Anderleová
Adresa:
Terézie Vansovej 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
22. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Satinová
Adresa:
Internátna 49 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2018
Záznam do:
22. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dana Pitoňáková
Adresa:
Starohorská 44 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
3. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dana Pitoňáková
Adresa:
Starohorská 44 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Anton Hrnčár
Adresa:
Lúčna 72 Nemce 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Pavol Tupý
Adresa:
Magurská 27 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ďurčeková s.r.o.
Adresa:
Alexandra Matušku 1 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Ďurčeková s.r.o.
Adresa:
Námestie Slobody 5 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.05.2018 do: 22.06.2021

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 3.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava 2 275 000,00 EUR Služby 17. Január 2020 Rudné bane, štátny podnik ENVIGEO, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×