Dodávateľ

DIMANO, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DIMANO, a. s.

IČO: 30775094

Adresa: Prievozská 14, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-B7344

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Apríl 2020

Záznam platný do: 21. Apríl 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 232 136,00 EUR 2 2
2016 4 264,00 EUR 1 1
2017 200 500,00 EUR 1 1
2018 85 988,00 EUR 1 1
2020 75 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 232 136,00 EUR 2 2
2017 204 764,00 EUR 2 2
2018 85 988,00 EUR 1 1
2021 75 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200 500,00 200500.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 4 264,00 4264.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 310 588,00 310588.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 75 500,00 75500.00 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 7 536,00 7536.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie licenčnej údržby, servisu a podpory prevádzky IS NUNTIO DLHOPIS, o.c.p., a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií systému centrálnej elektronickej registratúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 224 600,00 224600.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Údržba, servis a podpora automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO Slovenský hydrometeorologický ústav 4 264,00 4264.0 EUR 2016 Služby Nie 1
MODERNIZÁCIA IS PRE EL. SPRÁVU REGISTRATÚRY PRE SÚČASNÉ TECHNOLOGICKÉ A ORGANIZAČNÉ PROSTREDIE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 333,00 205333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie modulov pre správu registratúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 103 186,00 103186.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronický systém správy registratúry Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 75 500,00 75500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 78 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roland Nohel
Adresa:
F. Kostku 3291/1 Bratislava 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Distler
Adresa:
Slovienska 4156/5D Bratislava 841 10
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
8. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roland Nohel
Adresa:
F. Kostku 3291/1 Bratislava 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Distler
Adresa:
Slovienska 4156/5D Bratislava 841 10
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
8. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Distler
Adresa:
Slovienska 4156/5D Bratislava 841 10
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roland Nohel
Adresa:
F. Kostku 3291/1 Bratislava 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Michalík
Adresa:
Kuzmická 40 Jacovce 95321
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.
Adresa:
Jesenského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 8.02.2019 do: 11.02.2021

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 8.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Údržba, servis a podpora automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO 8 916,00 EUR Služby 30. September 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav DIMANO, a. s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×