Dodávateľ

DIMANO, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DIMANO, a. s.

IČO: 30775094

Adresa: Prievozská 14, Bratislava

Registračné číslo: 2017/4-PO-B7344

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Apríl 2017

Záznam platný do: 25. Apríl 2020

Posledná zmena: 25. Apríl 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 232,136 EUR 2 2
2016 4,264 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 232,136 EUR 2 2
2017 4,264 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 4,264 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 224,600 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 7,536 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie licenčnej údržby, servisu a podpory prevádzky IS NUNTIO DLHOPIS, o.c.p., a.s. 15,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií systému centrálnej elektronickej registratúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 224,600 EUR 2015 Služby Áno 1
Údržba, servis a podpora automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO Slovenský hydrometeorologický ústav 4,264 EUR 2016 Služby Nie 1http://www.dimano.sk


+421255567580

+421255567580


paulina.laczova@dimano.sk
peter.distler@dimano.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Distler
Adresa:
Slovienska 4156/5D Bratislava 841 10
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Január 1962
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017

Meno:
Ing. Roland Nohel
Adresa:
F. Kostku 3291/1 Bratislava 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
10. Máj 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017

Meno:
Ing. Peter Distler
Adresa:
Slovienska 4156/5D Bratislava 841 10
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Január 1962
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017

Meno:
Ing. Roland Nohel
Adresa:
F. Kostku 3291/1 Bratislava 841 05
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
10. Máj 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017

Meno:
Ing. Peter Michalík
Adresa:
Kuzmická 40 Jacovce 95321
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.
Adresa:
Jesenského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.