Dodávateľ

NIRA, s.r.o.

Zvolen
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NIRA, s.r.o.

IČO: 50660845

Adresa: Strážska cesta 8705, Zvolen

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6323

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2017

Záznam platný do: 26. September 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 71 398,00 EUR 1 1
2018 621 035,83 EUR 11 11
2019 9 135,83 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 71 398,00 EUR 1 1
2018 621 035,83 EUR 11 11
2019 9 135,83 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 8 290,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 168 980,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 822,00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 52 975,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 2 533,33 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 38 250,00 EUR
Obec Dobrá Niva 2 0,00 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 207 333,33 EUR
Obec Hladovka 1 0,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 71 398,00 EUR
Thermostav s.r.o. 1 50 988,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Priekopové žacie rameno PRONAR WWT 600 SK s hlavicou GK 140 a mulčovačom PRONAR BBK 200 SKM SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 71 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska technika Mesto Kysucké Nové Mesto 64 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový nepoužívaný Traktor Zetor Major DEUTZ 80 model s čelným nakladačom Obec Hladovka 38 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dobrá Niva 110 066,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnery pre zberný dvor Obec Dobrá Niva 78 525,20 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový lesný kolesový traktor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 169 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre zberný dvor Obec Dolný Ohaj 269 072,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Traktorový nosič kontajnerov Mesto Spišské Podhradie 48 340,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Mulčovacie rameno pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kolesového traktora s príslušenstvom Thermostav s.r.o. 60 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predná šípová radlica AGROMETALL SR-T radlica 2400 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štartéry a alternátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku PRONAR Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava traktorov typu ZETOR 7011, 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Paula Bieliková
Adresa:
Kráľova 6 Zvolenská Slatina 962 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
P M LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.04.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×