Dodávateľ

FÚRA s.r.o.

Rozhanovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FÚRA s.r.o.

IČO: 36211451

Adresa: SNP 77, Rozhanovce

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2152

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Február 2020

Záznam platný do: 4. Február 2023

Posledná zmena: 4. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 434 625,00 EUR 3 3
2016 118 417,00 EUR 5 5
2017 121 784,00 EUR 3 3
2018 162 826,00 EUR 2 2
2019 2 028 252,84 EUR 6 6
2020 238 858,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 434 625,00 EUR 3 3
2016 118 417,00 EUR 5 5
2017 121 784,00 EUR 3 3
2018 162 826,00 EUR 2 2
2019 2 028 252,84 EUR 6 6
2020 238 858,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 17 950,00 17950.00 EUR
Mesto Medzev 1 462 063,00 462063.00 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 3 1 466 989,67 1466989.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 10 380,00 10380.00 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 3 327 610,00 327610.00 EUR
Obec Malá Ida 1 30 759,00 30759.00 EUR
Obec Zámutov 1 109 378,00 109378.00 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 266 271,00 266271.00 EUR
Obec Slavošovce 1 238 858,00 238858.00 EUR
Obec Trebejov 1 44 089,00 44089.00 EUR
Obec Mokrance 1 69 708,00 69708.00 EUR
Obec Dedinky 1 9 158,00 9158.00 EUR
Obec Nová Polhora 1 51 549,17 51549.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia nelegálnej skládky nad Varoveckou ulicou Obec Družstevná pri Hornáde 72 867,00 72867.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou Mesto Čierna nad Tisou 185 000,00 185000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Obec Družstevná pri Hornáde 85 000,00 85000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obci Zámutov Obec Zámutov 109 378,00 109378.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19 250,00 19250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou na rok 2017 Mesto Hanušovce nad Topľou 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov/MID Obec Malá Ida 44 100,00 44100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava, zneškodnenie odpadov Obec Mokrance 86 107,00 86107.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Dedinky 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 284,00 4284.0 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Družstevná pri Hornáde 201 633,60 201633.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber,odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemového odpadu, nebezpečnému odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec 880 000,00 880000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 284,00 4284.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 735 323,00 735323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Mesto Medzev 462 063,00 462063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Nová Polhora 61 862,00 61862.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Trebejov 52 906,82 52906.82 EUR 2019 Služby Nie 1
Nakladanie s odpadmi v obci Slavošovce Obec Slavošovce 238 858,00 238858.0 EUR 2020 Služby Nie 1

fura@fura.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Lucia Fúrová
Adresa:
Omská 29 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Lucia Fúrová
Adresa:
Polárna 2 Košice 04002
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o.
Adresa:
Masarykova Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×