Dodávateľ

HATRICK, s.r.o.

Valaská - Piesok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HATRICK, s.r.o.

IČO: 36626350

Adresa: Strojárenská 305, Valaská

Registračné číslo: 2017/5-PO-E4870

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Máj 2017

Záznam platný do: 10. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 76 557,00 EUR 1 1
2016 57 478,63 EUR 5 5
2017 69 408,00 EUR 4 4
2018 68 435,00 EUR 4 4
2019 56 335,00 EUR 6 6
2020 47 850,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 76 557,00 EUR 1 1
2016 57 478,63 EUR 5 5
2017 125 798,00 EUR 5 5
2018 41 905,00 EUR 4 4
2019 26 475,00 EUR 5 5
2020 47 850,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 132 556,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 22 161,30 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 197 628,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 21 635,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 2 083,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Cestné smerové stĺpiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 102 747,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Smerové stĺpiky plastové a zvodidlové nástavce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optické plašiče zveri na cestné smerové stĺpiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 136,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mreže na cestné vpuste Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 643,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky, zvodidlové stĺpiky, zvodidlové odrážače do zvodidiel NH4 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 56 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
zvodidlový odrážač Zo B3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 052,30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestný smerový stĺpik, plastová pätka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 940,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 85 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smerový stĺpik CSS D 1500 f Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky, cestné smerové stĺpiky s výsuvnou tyčou, zvodidlové odrážače do zvodidiel NH4 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 56 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smerové stĺpiky - cestné a zvodidlové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 720,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvodidlové nástavce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smerové stĺpiky - cestné a zvodidlové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 335,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky, Cestné smerové stĺpiky s výsuvnou tyčou, Zvodidlové odrážače do zvodidiel NH4 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 29 860,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvodidlový odrážač, cestný smerový stĺpik Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 235,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smerový diaľničný stĺpik -cestné a zvodidlové Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky flexibilné s kovovým bodcom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky flexibilné s kovovým bodcom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 640,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky flexibilné s kovovým bodcom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky, Cestné smerové stĺpiky s výsuvnou tyčou, Zvodidlové stĺpiky Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 40 100,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky flexibilné s kovovým bodcom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 040,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421486172449


info@hatrick.sk
karol@kirdaj.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Karol Kirdaj
Adresa:
Máj.povst.česk.ľudu 40 Brezno 97703
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Kirdaj
Adresa:
Máj.povst.česk.ľudu 40 Brezno 97703
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Capek
Adresa:
Nám. M.R. Štefánika 19 Brezno 97701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×