Dodávateľ

BOZPO, s.r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BOZPO, s.r.o.

IČO: 36332151

Adresa: Ciglianska cesta 3C, Prievidza

Registračné číslo: 2017/5-PO-C9560

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2017

Záznam platný do: 11. Máj 2020

Posledná zmena: 2. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14,00 EUR 1 1
2015 99 914,00 EUR 3 3
2016 41 529,88 EUR 15 15
2017 41 404,67 EUR 2 2
2019 33 215,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14,00 EUR 1 1
2015 98 886,00 EUR 2 2
2016 41 959,88 EUR 15 15
2017 42 002,67 EUR 3 3
2019 33 215,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 227,98 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 91 093,00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 990,00 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 200,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 6 332,00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 97 297,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 120,90 EUR
Záchranná služba 1 9 416,67 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 4 600,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 600,00 EUR
Zoologická záhrada 1 1 200,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít Správy ciest KSK Správa ciest Košického samosprávneho kraja 130 863,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 486,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 263,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 155,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 355,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 617,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečovanie služieb BOZP Zoologická záhrada 4 848,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci( BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) Krajský súd v Banskej Bystrici 2 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Nástenná lekárnička s náplňou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 126,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školenie obsluhy tlakových nádob Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO). Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 960,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Školenie viazačov bremien Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Samolepka - hasiaci prístroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piktogramy výstražné, príkazové, záchranné a požiarne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 215,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
BOZP, PZS Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 200,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Samolepky na popis nebezpečenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná zdravotná služba Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 999,99 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná pracovná obuv Záchranná služba 11 991,96 EUR 2017 Tovary Nie 1
BOZP a PZS Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 31 992,00 EUR 2017 Služby Nie 1
BOZP a PZS Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 33 300,00 EUR 2019 Služby Nie 1

boz@boz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 157 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Katarína Doničová
Adresa:
Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Donič
Adresa:
Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Donič
Adresa:
Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Doničová
Adresa:
Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Doničová
Adresa:
Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Donič
Adresa:
Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
A | K | J | K s. r. o.
Adresa:
Športová 39 Nové Mesto nad Váhom 91501
Meno:
A | K | J | K s. r. o.
Adresa:
K dolnej stanici 20A Trenčín 911 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.08.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 23.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×