Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.

IČO: 35777087

Adresa: Jašíkova 2, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2312

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2019

Záznam platný do: 20. September 2022

Posledná zmena: 24. September 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 622,00 EUR 1 1
2015 12 270 541,00 EUR 4 4
2016 744 866,05 EUR 5 5
2017 4 498 209,12 EUR 6 6
2018 774 251,00 EUR 8 9
2019 378 610,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 9 909 412,00 EUR 3 3
2016 3 228 617,05 EUR 7 7
2017 3 720,12 EUR 3 3
2018 5 222 641,00 EUR 9 10
2019 221 082,00 EUR 4 4
2020 203 627,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 14 136 797,33 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 0,00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 43 117,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 266,72 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 108 000,00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 3 4 494 489,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 654,17 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 3 065,95 EUR
Národný onkologický ústav 1 560,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 2 149,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 589 390,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 197 400,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 278 535,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Automobilový benzín 95N Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205 216,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nafta motorová typu AP 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 664 500,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 682 842,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4 084 992,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 601 964,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Motorové oleje a mazivá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 206 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové oleje do motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 647,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transformátorové oleje Technická univerzita v Košiciach 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a mazivá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 266,24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový a prevodový olej Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 630,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulické a prevodové oleje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automobilové oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 20 553,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 581,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej M7 ADS III Plus Národný onkologický ústav 1 200,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Automobilové oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 508,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobilové oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje Malacky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 999,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152 737,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 364 545,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 147,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 936,10 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162 560,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 346 909,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203 627,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

marcel.cop@unipetrol.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Gieroń
Adresa:
Świerkowa 35 Jastrzębie Zdrój 44-330
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tibor Kotora
Adresa:
Tehelná 21 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Trecák
Adresa:
Štichova 46 Praha - 4 Háje 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Zouvala
Adresa:
Dobříčská 340 Jinočany 252 25
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Kupcová
Adresa:
Malá ulica 1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Marcel Čop
Adresa:
Okružná 14 Veľký Krtíš 99001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
28. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mirosław Kastelik
Adresa:
Zajaczka 3 Bielsko-Biała 43-309
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Durčák
Adresa:
V Lúkách 1166 Jesenice 25242
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Łukasz Piotrowski
Adresa:
Gąsiorowskich 9/19 Poznań 60-703
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrzej Kozłowski
Adresa:
ul. Górnośląska 29A/75 Warszawa 00-432
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Dominik Małłek
Adresa:
uł. Hery 25c/2 Warszawa 01-497
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Krysztof Jerzy Zdziarski
Adresa:
Okęcka 8m.28 Warszawa 02-658
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrzej Mikolaj Modrzejewski
Adresa:
Poręba Wielka 650 Niedźwiedź 34-735
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KRION Partners s. r. o.
Adresa:
Palisády 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.03.2019 do: 17.07.2019

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 28.03.2019

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×