Dodávateľ

VSK MINERAL s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VSK MINERAL s.r.o.

IČO: 36706311

Adresa: Južná trieda 125, Košice

Registračné číslo: 2017/5-PO-D3662

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Máj 2017

Záznam platný do: 27. Máj 2020

Posledná zmena: 1. Jún 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 106 847,00 EUR 3 14
2015 127 464,00 EUR 5 19
2016 6 353 275,00 EUR 17 26
2017 1 707 621,00 EUR 17 41
2018 174 011,00 EUR 11 16
2019 2 257 464,00 EUR 10 29
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 74 830,00 EUR 2 10
2015 115 248,00 EUR 5 18
2016 5 755 191,00 EUR 7 20
2017 1 427 772,00 EUR 13 28
2018 776 252,00 EUR 18 25
2019 2 577 389,00 EUR 18 44

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 34 1 112 920,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 6 571 100,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 290,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 18 184 792,00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 15 194 721,00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 18 2 655 033,00 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 7 826,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Drvené kamenivo určené pre použitie pri vysprávkach ciest tryskovou metódou. Správa ciest Košického samosprávneho kraja 81 900,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 EUR 2015 Tovary Nie 5
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 EUR 2014 Tovary Nie 5
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 EUR 2014 Tovary Nie 5
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 EUR 2014 Tovary Nie 4
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 EUR 2015 Tovary Nie 5
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 504 136,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 178 349,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 6
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 800 957,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 129 268,00 EUR 2017 Tovary Nie 4
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 308 685,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 97 699,00 EUR 2017 Tovary Nie 4
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 225 153,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 125 531,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 248 727,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 448 086,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň-tuf Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) Technické služby mesta Humenné 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
2. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
4. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) Technické služby mesta Humenné 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
12. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
13. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
15. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
17. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
16. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 23 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) Technické služby mesta Humenné 3 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
20. Kamenivo na zimný posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 54 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 257 475,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 283 094,00 EUR 2018 Tovary Nie 3
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 121 023,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 60 229,00 EUR 2018 Tovary Nie 4
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 15
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 443 492,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 048,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 107 040,00 EUR 2019 Tovary Nie 3
3. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8 796,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvený a mletý kameň – Košická oblasť Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 334 991,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
8. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11 664,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
2. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 512,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Drvený a mletý kameň Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 89 175,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 600 704,00 EUR 2019 Tovary Nie 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jacek Engel
Adresa:
Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500
Krajina:
Spojené arabské emiráty
Dátum narodenia:
2. September 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Jún 2019

Meno:
Jacek Engel
Adresa:
Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500
Krajina:
Spojené arabské emiráty
Dátum narodenia:
2. September 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. August 2018
Záznam do:
3. Jún 2019

Meno:
Jacek Engel
Adresa:
Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500
Krajina:
Spojené arabské emiráty
Dátum narodenia:
2. September 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
24. August 2018

Meno:
Barbara Beata Kopczynska
Adresa:
ul. Obozna 11/16 Krakow 30-011
Krajina:
Poľská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Daniela Kováčová
Adresa:
Hlavná 58 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 24.08.2018 do: 3.06.2019

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 24.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×