Dodávateľ

UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.

Dubnica nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 35786078

Adresa: Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3393

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2020

Záznam platný do: 12. Jún 2023

Posledná zmena: 9. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 195 780,00 EUR 2 2
2015 178 000,00 EUR 2 2
2016 718 573,83 EUR 10 10
2017 474 709,75 EUR 11 11
2018 1 028 181,08 EUR 14 14
2019 1 568 514,00 EUR 11 11
2020 1 790 828,33 EUR 9 9
2021 7 676 435,83 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 195 780,00 EUR 2 2
2015 178 000,00 EUR 2 2
2016 718 573,83 EUR 10 10
2017 474 709,75 EUR 11 11
2018 1 028 181,08 EUR 14 14
2019 1 568 514,00 EUR 11 11
2020 1 790 828,33 EUR 9 9
2021 7 676 435,83 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 2 175 478,33 175478.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 58 583,25 58583.25 EUR
Obec Šenkvice 1 129 999,00 129999.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 8 091,00 8091.00 EUR
Mesto Nitra 2 341 058,33 341058.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 1 133 497,00 1133497.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 138 590,00 138590.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 125 828,33 125828.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 108 330,00 108330.00 EUR
Mesto Bytča 2 76 169,50 76169.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 8 552 998,33 8552998.33 EUR
Obec Klin 2 133 923,00 133923.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 181 120,00 181120.00 EUR
Mesto Trenčín 1 87 490,00 87490.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 2 101 332,50 101332.50 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 3 267 250,00 267250.00 EUR
Obec Staškov 1 70 500,00 70500.00 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 110 233,00 110233.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 230,00 1230.00 EUR
Obec Bošáca 1 123 000,00 123000.00 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dolná Streda 1 81 384,00 81384.00 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 1 97 500,00 97500.00 EUR
Ján Komár 1 37 980,00 37980.00 EUR
Obec Močenok 1 0,00 0.00 EUR
Obec Nesvady 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 79 241,67 79241.67 EUR
Obec Golianovo 1 186 125,00 186125.00 EUR
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 1 55 000,00 55000.00 EUR
Obec Horná Ves 1 73 058,75 73058.75 EUR
Obec Čaklov 1 0,00 0.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 9 587,50 9587.50 EUR
NOVOVITAL 1 107 500,00 107500.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 126 810,00 126810.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 3 219 621,00 219621.00 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 134 890,00 134890.00 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1 125 700,00 125700.00 EUR
Obec Valaská 1 75 783,33 75783.33 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 186 840,00 186840.00 EUR
MEPOS SNV s.r.o. 1 109 300,00 109300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra Mesto Nitra 131 580,00 131580.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ján Komár SHR – Dodávka strojov Ján Komár 473 144,00 473144.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Bošáca 103 000,00 103000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Malé komunálne vozidlo Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zberný dvor Klin – technológie Obec Klin 140 966,00 140966.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Posypová nadstavba vozoviek, variabilná snehová šípová radlica na vozidlo Multicar MC 27C EKO - podnik verejnoprospešných služieb 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo na čistenie Mesto Trenčín 105 000,00 105000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákladný automobil MULTICAR M26 - jazdené vozidlo Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom EKO - podnik verejnoprospešných služieb 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 134 900,00 134900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 512,00 1512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multikára Mesto Bytča 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová nadstavba vozoviek, variabilná snhová radlica Obec Valaská 91 000,00 91000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlo na údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 75 327,00 75327.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová nadstavba vozoviek, variabilná snehová radlica Mesto Bytča 13 420,00 13420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová mulčovacia kosačka profesionálnej rady Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 093,00 8093.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov SLUŽBA mestský podnik Stropkov 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo kontajnerové - nosič kontajneru + nadstavba na zimnú a letnú údržbu Obec Klin 165 275,00 165275.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia pre triedený zber v obci Obec Golianovo 223 370,00 223370.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Močenok 197 785,60 197785.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Posypová nadstavba na zimnú údržbu s príslušenstvom a čelnou snehovou radlicou na multifunkčné vozidlo Hako City Master 1600 alebo ekvivalent Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 11 520,00 11520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 81 900,00 81900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 67 745,00 67745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 52 990,00 52990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový zametací stroj s príslušenstvom. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71 557,00 71557.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozidlo - nosič kontajnerov s kontajnermi Obec Čaklov 134 106,00 134106.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové úžitkové vozidlo Obec Horná Ves 87 672,00 87672.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora triedeného zberu odpadov Obec Jaslovské Bohunice 153 636,00 153636.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor – technológie Mesto Sládkovičovo – Zberové vozidlo s príslušenstvom Mesto Sládkovičovo 132 280,00 132280.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zametacie vozidlo - nové Obec Nesvady 88 652,40 88652.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 69 985,00 69985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiom riadená svahová kosačka s min. svahovou dostupnosťou 45° Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 156 000,00 156000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samozberný zametač obojstranný na podvozku malého automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 000,00 132000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypač vozoviek typ BBS 600 k viacúčelovému vozidlu HAKO Citymaster 1600 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 200,00 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čelná snehová radlica typ PKN 156 k viacúčelovému vozidlu HAKO Citymaster 1 600 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne komunálne vozidlo ako nosič výmenných nadstavieb Mesto Liptovský Mikuláš 94 680,00 94680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový komunálny stroj ako nosič výmenných nadstavieb Mesto Liptovský Mikuláš 115 920,00 115920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samozberný zametač obojstranný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia pre zberný dvor - Dolná Streda Obec Dolná Streda 253 284,00 253284.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 95 100,00 95100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2. Nadstavba sypača k existujúcemu podvozku 4x4 a snehová radlica - pevné krídlo k existujúcemu podvozku Správa ciest Košického samosprávneho kraja 138 597,00 138597.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Viacúčelový čistiaci stroj Obec Šenkvice 157 060,00 157060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zametacie vozidlo - nové Obec Staškov 87 360,00 87360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia pre zhodnocovanie BRO MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 562 895,00 562895.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev Mesto Fiľakovo 108 330,00 108330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlá na letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov Technické služby mesta Prešov a.s. 204 431,00 204431.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malý nosič výmenných nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny kĺbový všestranný čistič s príslušenstvom do 3.5t na údržbu námestí, chodníkov a cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 144 000,00 144000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil 2-nápravový posýpací s radlicou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 175 000,00 175000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k malému nosiču výmenných nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora triedeného zberu odpadov Obec Jaslovské Bohunice 153 636,00 153636.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Malý nosič výmenných nadstavieb VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 99 833,33 99833.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie 5 ks malých špeciálnych automobilov s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov Hlavné mesto SR Bratislava 764 000,00 764000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný nosič nadstavieb s prípravou s celkovou max hmotnosťou 6000 kg – 2 ks Hlavné mesto SR Bratislava 382 500,00 382500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia vozového parku podniku EKO - podnik verejnoprospešných služieb 237 134,00 237134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Finančný leasing I - Kúpa špeciálneho komunálneho vozidlá na údržbu chodníkov , ciest a verejných priestranstiev. Technické služby mesta Trebišova 89 848,50 89848.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Finančný leasing II - Kúpa špeciálneho komunálneho vozidlá na údržbu chodníkov , ciest a verejných priestranstiev. Technické služby mesta Trebišova 97 010,20 97010.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Názov : Viacúčelový stroj s nadstavbami typu HAKO Citymaster alebo ekvivalent NOVOVITAL 107 830,00 107830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozidlo na zimnú údržbu a zvoz kontajnerov MEPOS SNV s.r.o. 109 320,00 109320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom Mesto Nitra 219 917,32 219917.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prídavné zariadenie na multikáru M31na čistenie zvodidiel, dopravného značenia a kosbu Hlavné mesto SR Bratislava 28 420,00 28420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová mulčovacia kosačka na údržbu obtiažnych terénov Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 14 650,00 14650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 108 000,00 108000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup komunálnej techniky 1 – 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb Hlavné mesto SR Bratislava 2 828 970,00 2828970.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb Hlavné mesto SR Bratislava 4 332 867,00 4332867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servis a oprava vozidiel Komunálneho podniku Hlavné mesto SR Bratislava 333 333,00 333333.0 EUR 2021 Služby Nie 1

dubnica@unikont.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radek Bukovský
Adresa:
Počernícká 63 Praha 10800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Dvořák
Adresa:
Na Pěšinách 19 Praha 18200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
2. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radek Bukovský
Adresa:
Počernícká 63 Praha 10800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Február 2020
Záznam do:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radek Bukovský
Adresa:
Počernícká 63 Praha 10800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
27. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radek Bukovský
Adresa:
Počernícká 63 Praha 10800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Dvořák
Adresa:
Na Pěšinách 19 Praha 18200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.01.2021 do: 2.06.2021

StiahniZáznam platný od: 27.02.2020 do: 21.01.2021

StiahniZáznam platný od: 4.09.2018 do: 27.02.2020

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 4.09.2018

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 14.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Obstaranie zánovného traktorbagra s príslušenstvom 48 000,00 EUR Tovary 9. September 2016 Mesto Stará Turá GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o.;LMM, spol. s r.o.;UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×