Dodávateľ

HELVET, s.r.o.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HELVET, s.r.o.

IČO: 36013439

Adresa: Mládežnícka 326, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5360

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2020

Záznam platný do: 14. Jún 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 000 000,00 EUR 1 1
2015 64 885,00 EUR 1 1
2016 364 842,67 EUR 4 4
2017 247 593,00 EUR 3 3
2018 298 886,50 EUR 6 6
2020 172 753,33 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 000 000,00 EUR 1 1
2015 64 885,00 EUR 1 1
2016 364 842,67 EUR 4 4
2017 247 593,00 EUR 3 3
2018 298 886,50 EUR 6 6
2020 172 753,33 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 206 500,00 206500.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 194 776,00 194776.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 127 286,50 127286.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 64 885,00 64885.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 135 000,00 135000.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 1 039 900,00 1039900.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 17 020,00 17020.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 363 593,00 363593.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Označovanie kultúrnych a turistických cieľov Bratislavský samosprávny kraj 115 000,00 115000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie , balotina, riedidlo, predformované pásky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200 050,00 200050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent, páska na dočasné VDZ 3M alebo ekvivalent, toluénové riedidlo, jednozložková farba vodou riediteľná. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 300,00 9300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vypracovanie realizačnej dokumentácie Projekty organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest Hlavné mesto SR Bratislava 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 195 000,00 195000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterová farba na vodorovné dopravné značenie, balotina, riedidlo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie , balotina, riedidlo, predformovaná páska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 150 000,00 150000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie , balotina a riedidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo ( 2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo ( 2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, žltá), balotiny a riedidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba, balotina , riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 740,00 37740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba, balotina ( 2018 - NR ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 200,00 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné držiaky na bezpečnostné záchytné zariadenia trvalé a dočasné Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna), riedidla a balotiny Regionálne cesty Bratislava a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farba, balotina a riedidlo na vodorovné dopravné značenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 255 159,60 255159.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4214320560


helvet@helvet.biz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Hlavoň
Adresa:
Rozkvet 118 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Hlavoň
Adresa:
Rozkvet 118 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Marcela Novotná
Adresa:
Moravská 13A Púchov 02001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×