Dodávateľ

TOBIX, s.r.o.

Ladomirová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TOBIX, s.r.o.

IČO: 43928676

Adresa: 20, Ladomirová

Registračné číslo: 2020/4-PO-D3310

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Apríl 2020

Záznam platný do: 21. Apríl 2023

Posledná zmena: 3. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 523 370,00 EUR 3 13
2016 59 350,00 EUR 5 5
2017 253 458,33 EUR 7 7
2018 5 860 375,00 EUR 10 16
2019 8 452 264,00 EUR 13 22
2020 5 600 464,00 EUR 4 4
2021 19 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 523 370,00 EUR 3 13
2016 59 350,00 EUR 5 5
2017 253 458,33 EUR 7 7
2018 4 722 708,00 EUR 9 15
2019 9 589 931,00 EUR 14 23
2020 5 600 464,00 EUR 4 4
2021 19 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 10 071 422,00 10071422.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 22 000,00 22000.00 EUR
Mesto Medzilaborce 1 1 958,33 1958.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 5 857 202,00 5857202.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 4 618 180,00 4618180.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 38 400,00 38400.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 7 050,00 7050.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 2 36 000,00 36000.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 26 199,00 26199.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 90 370,00 90370.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98 700,00 98700.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Nákup chemickej posypovej soli na KBB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 364 000,00 364000.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Nákup chemickej posypovej soli na KBB - 6 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 272 000,00 272000.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 075 800,00 3075800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 857 400,00 857400.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 107 976,00 107976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 543 300,00 543300.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 400,00 30400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 800,00 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 3 283,00 3283.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 23 400,00 23400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_3) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 120,00 6120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 124 950,00 124950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 84 000,00 84000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 800,00 64800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 144 200,00 144200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 473 155,00 473155.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 879 267,00 879267.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 334 300,00 334300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 700 428,00 1700428.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 261 120,00 261120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 563 333,00 1563333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 993 500,00 1993500.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 993 500,00 993500.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál 6 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 045 000,00 1045000.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál 7 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 120 000,00 1120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Chemický posypový materiál na báze NaCl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 733 345,00 2733345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 27 500,00 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená EKO - podnik verejnoprospešných služieb 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 23 000,00 23000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na báze NaCl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 150 115,00 5150115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na báze MgCl2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 408 379,00 408379.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2020_2) Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2020_2) Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19 500,00 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 555 137,00 555137.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421905520648


tobixsro@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ľuboš Micheľ
Adresa:
Karpatská 7 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Danka Micheľová
Adresa:
Karpatská 7 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Danka Micheľová
Adresa:
Karpatská 7 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Danka Micheľová
Adresa:
Karpatská 7 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Záznam do:
12. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Danka Micheľová
Adresa:
Karpatská 7 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
Adresa:
Klokočov Klokočov 07231
Meno:
Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
Adresa:
Klokočov Klokočov 07231
Meno:
Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
Adresa:
Klokočov 07236

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 30.05.2018 do: 12.03.2020

StiahniZáznam platný od: 15.05.2017 do: 30.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×