Dodávateľ

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

IČO: 10739254

Adresa: Železničiarska 4, Prešov

Registračné číslo: 2017/5-FO-E5146

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Máj 2017

Záznam platný do: 30. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 395 435,00 EUR 14 14
2015 6 108 872,00 EUR 15 15
2016 1 276 965,00 EUR 10 10
2017 2 032 929,33 EUR 6 6
2018 2 032 931,67 EUR 7 8
2019 291 017,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 445 089,00 EUR 8 8
2015 7 059 218,00 EUR 21 21
2016 1 092 888,00 EUR 9 9
2017 2 217 006,33 EUR 7 7
2018 2 032 931,67 EUR 7 8
2019 291 017,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 160 934,00 EUR
Mesto Prešov 5 3 326 457,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 324 383,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 128 457,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 1 016 885,00 EUR
PETIX International, s.r.o. 1 1 711 137,00 EUR
Kúpele Nový Smokovec, a. s. 1 1 059 900,00 EUR
Obec Nemcovce 1 198 699,00 EUR
Obec Krížovany 1 105 103,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 33 726,67 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 52 184,00 EUR
Mesto Krompachy 1 377 000,00 EUR
Mesto Sabinov 3 695 389,00 EUR
Obec Dubovica 1 432 701,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 575,00 EUR
Obec Teriakovce 1 89 045,00 EUR
Obec Údol 1 173 248,00 EUR
Obec Lažany 1 82 654,00 EUR
Mesto Kežmarok 1 30 200,00 EUR
Obec Ľubotice 1 433 225,00 EUR
Obec Záborské 1 88 190,00 EUR
Obec Varhaňovce 1 122 808,00 EUR
Obec Bajerovce 1 173 583,00 EUR
Obec Matysová 1 168 606,00 EUR
Obec Šambron 1 173 393,00 EUR
Obec Legnava 1 173 197,00 EUR
Obec Starina 1 170 440,00 EUR
Obec Holčíkovce 1 153 526,00 EUR
Obec Margecany 1 114 930,00 EUR
Obec Jovsa 1 115 946,00 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 205 321,00 EUR
Základná škola 1 46 332,00 EUR
Obec Hajtovka 1 172 786,00 EUR
Euromax Logistic, s.r.o. 1 1 320 497,00 EUR
Spojená škola 1 250 754,00 EUR
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica 1 94 166,00 EUR
Obec Vyšný Žipov 1 184 077,00 EUR
Stredná odborná škola Sabinov 1 497 997,00 EUR
Obec Slanec 1 290 151,00 EUR
Obec Hermanovce nad Topľou 1 182 815,00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry 1 5 733,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dokončenie rozostavanej stavby Wellness Hotel Zelený dvor PETIX International, s.r.o. 1 455 212,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava fasády budovy Úradu PSK v Prešove – havarijný stav Prešovský samosprávny kraj 320 787,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Teriakovce Obec Teriakovce 90 119,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Oprava ihriska a rekonštrukcia polyfunkčného domu v obci Lažany Obec Lažany 82 654,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Ľubotice – Základná škola na ul. Strážnickej zateplenie fasády Obec Ľubotice 313 796,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Varhaňovce Obec Varhaňovce 104 817,00 EUR 2016 Práce Áno 1
MŠ Nemcovce - rekonštrukcia a zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obec Nemcovce 176 765,00 EUR 2016 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ODDYCHOVÁ ZÓNA v obci Krížovany Obec Krížovany 105 103,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Bajerovce Obec Bajerovce 160 092,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Matysová. Obec Matysová 158 856,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
"Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Šambron“. Obec Šambron 159 258,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
"Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Legnava“. Obec Legnava 157 607,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
"Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Starina“. Obec Starina 155 188,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky hotela PALACE a doplnkových služieb Kúpele Nový Smokovec, a. s. 1 069 124,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Michalovce OO PZ, rekonštrukcia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 137 860,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany Obec Margecany 107 756,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Záborské Obec Záborské 75 674,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Jovsa Obec Jovsa 101 944,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia materskej školy, ul. 17. Novembra č.42, Sabinov Mesto Sabinov 329 774,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien ZŠ Sibírska Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 43 120,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena plastových okien na telocvični ZŠ Bruselská 18, Košice Základná škola 57 500,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hotela a wellness - Tatrys Euromax Logistic, s.r.o. 1 193 835,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov Mesto Prešov 2 104 292,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Dodávka a montáž svietidiel pre Šarišskú galériu v Prešove Prešovský samosprávny kraj 200 128,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia materských škôl v Sabinove Mesto Sabinov 90 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
„Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Hajtovka“. Obec Hajtovka 157 033,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Oprava fasády budovy Úradu PSK v Prešove – havarijný stav Prešovský samosprávny kraj 320 787,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Údol. Obec Údol 157 412,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
REKONŠTRUKCIA - VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV MATERSKÁ ŠKOLA – Dedovec II, Považská Bystrica Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica 94 166,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Zemanská Mesto Krompachy 456 167,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Žilina, kasárne Rašov - zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109 269,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 958,00 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Prešov, Sokolovské kasárne - vybudovanie NN prípojky k trafostanici a úprava rozvodne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 665,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 166,00 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 333,00 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
OBNOVA A REKONŠTRUKCIA ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV UČEBNÝ PAVILON B Obec Vyšný Žipov 163 501,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova budovy školských dielní SOŠ SPOJENEJ a OA Stredná odborná škola Sabinov 503 056,00 EUR 2017 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY SÚP. Č. 195 Obec Hermanovce nad Topľou 199 992,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Strážske OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 186 858,00 EUR 2017 Práce Áno 1
MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu Mesto Prešov 752 468,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova materskej školy Dubovica - zvýšenie energetickej účinnosti budov Obec Dubovica 432 663,00 EUR 2017 Práce Áno 1
INTERNÁT A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa Spojená škola 257 691,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce Obec Holčíkovce 153 526,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš 209 744,00 EUR 2018 Práce Áno 1
MŠ Važecká 18, Prešov Mesto Prešov 838 087,00 EUR 2018 Práce Áno 2
Výmena výplní okenných a dverových otvorov Mesto Kežmarok 54 294,67 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Plastové okná Technická univerzita v Košiciach 25 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry 8 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Svietidlá, el.zariadenia, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Technická univerzita v Košiciach 21 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov Mesto Sabinov 415 297,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Prešov – ZŠ Šmeralova – veľká telocvičňa rep. Mesto Prešov 185 416,00 EUR 2018 Práce Nie 1
svietidlá,elektroinštalačný material, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 211/6, Slanec Obec Slanec 299 054,00 EUR 2019 Práce Áno 1
+421517723527


movyrob@movyrob.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Mularčík
Adresa:
Železničiarska 4 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Mularčík
Adresa:
Železničiarska 4 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Ribár
Adresa:
Nám sv.Michala 11 Hlohovec 92001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×