Dodávateľ

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

IČO: 36658677

Adresa: Fabíniho 28, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2019/4-PO-F262

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Apríl 2019

Záznam platný do: 10. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 132 533,41 EUR 22 22
2017 281 766,46 EUR 25 25
2018 25 320,33 EUR 9 9
2019 61 148,99 EUR 8 8
2020 137 245,12 EUR 15 15
2021 78 136,95 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 132 533,41 EUR 22 22
2017 281 766,46 EUR 25 25
2018 25 320,33 EUR 9 9
2019 61 148,99 EUR 8 8
2020 137 245,12 EUR 15 15
2021 78 136,95 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 56 737,12 56737.12 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 36 491,32 36491.32 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 6 781,15 6781.15 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 328,00 3328.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 73 439,16 73439.16 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 41 945,99 41945.99 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 6 199,00 6199.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 378,33 2378.33 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 782,50 782.50 EUR
Mesto Nové Zámky 1 5 000,00 5000.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 715,83 1715.83 EUR
Stredná odborná škola 1 311,66 311.66 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 2 990,00 2990.00 EUR
Mesto Trebišov 1 12 741,67 12741.67 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 26 488,00 26488.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 7 493,34 7493.34 EUR
Obec Nový Tekov 1 3 790,00 3790.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 14 359,03 14359.03 EUR
Mesto Podolínec 1 666,67 666.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 37 577,92 37577.92 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 5 963,34 5963.34 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 240,00 240.00 EUR
Obec Dúbrava 1 6 883,33 6883.33 EUR
Mesto Hriňová 1 0,00 0.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 3 791,67 3791.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 265,76 3265.76 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 6 888,00 6888.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 040,83 1040.83 EUR
Obec Veľká Ves 1 1 374,00 1374.00 EUR
Obec Holumnica 1 82 416,00 82416.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 1 800,00 1800.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 10 325,00 10325.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 791,66 1791.66 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 19 789,00 19789.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 749,16 1749.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 5 793,68 5793.68 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 88 333,65 88333.65 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 1 3 200,00 3200.00 EUR
Služby Cífer s.r.o. 1 5 990,00 5990.00 EUR
Hrhovské služby, s.r.o. 2 75 345,67 75345.67 EUR
jai group s.r.o. 1 469,00 469.00 EUR
Spojená škola 1 2 935,83 2935.83 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 5 799,00 5799.00 EUR
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. 1 32 000,00 32000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 249,99 2249.99 EUR
SERVIS DpH, s. r. o. 1 5 500,00 5500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom Obec Holumnica 83 250,00 83250.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 828,80 1828.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tieniaca sieť 2,0 x 50 m, 230 g/ m2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestný obrubník Mesto Podolínec 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria 180 Ah Mesto Spišské Vlachy 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zatrávňovacia dlažba Mesto Hriňová 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Služby Cífer s.r.o. 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 422,60 422.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polystyrén na zateplenie fasady domu Spojená škola 3 992,00 3992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámková dlažba Obec Nový Tekov 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámková dlažba Holland Obec Dúbrava 9 057,14 9057.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komínový systém jai group s.r.o. 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 886,80 886.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 138 000,00 138000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 286,00 2286.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zatrávňovacia tvárnica 600 x 400 x 80 a príslušný značkovací kameň Stredná zdravotnícka škola 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pálená keramická strešná krytina - bobrovka Lechstav, s. r. o. 24 150,00 24150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 123,10 8123.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena okien Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál V. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre potrebu murárov Stredná odborná škola 691,00 691.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka stavebného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 9 370,00 9370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka stavebného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál, tvárnice, náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na podlahy TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priečkovka z pórobetónu, univerzálne stavebné lepidlo Obec Streda nad Bodrogom 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 263,00 5263.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka betónových skruží a poklopov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlaždice Klasiko Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 5 180,00 5180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Portlandský cement CEM II/B-S 32,5 R SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 6 080,00 6080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Debniace tvárnice, betónové výrobky, cement vrecovaný, zámková dlažba,obrubník. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 8 860,00 8860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámková dlažba Obec Veľká Ves 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepelnoizolačný materiál OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 750,80 1750.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na injektáž obvodového múru s následnou povrchovou úpravou sanačným cementovým prednástrekom a sanačnou omietkou. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 438,91 4438.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 737,00 2737.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna vlna Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nehlučná zámková dlažba Háčko 6 cm - sivá a červená; nehlučná zámková dlažba Háčko 6 cm polovica sivá; nehlučná zámková dlažba Háčko 6 cm krajovka sivá; obrubník parkový betónový sivý Obec Trnovec nad Váhom 5 600,00 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na injektáž obvodového múru s následnou povrchovou úpravou sanačným cementovým prednástrekom, podkladovou sanačnou, jadrovou sanačnou a štukovou sanačnou omietkou. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 505,87 5505.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Hrhovské služby, s.r.o. 29 980,00 29980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Lipovec. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 184,32 57184.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Betónové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 884,64 2884.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 718,00 5718.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 522,00 2522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 024,00 3024.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 517,20 12517.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Betónová zmes Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 572,00 572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 154,00 2154.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 514,00 3514.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zamková dlažba a obrubníky na chodník Prevádzkareň obce Lendak 4 002,00 4002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 433,00 3433.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 067,00 3067.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na výstavbu odstavných plôch Mesto Trebišov 23 967,00 23967.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Geotextília 100 % PP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 43 210,00 43210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zálievková zmes Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 396,00 10396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Hrhovské služby, s.r.o. 64 388,28 64388.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 367,00 7367.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámková dlažba a obrubníky SERVIS DpH, s. r. o. 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 805,00 805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sypké stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 697,08 13697.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 778,96 30778.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 912,00 3912.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné drevo Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 16 036,80 16036.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 335,00 3335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty a asfaltovaná obaľovaná zmes Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 060,00 4060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sadrokartónový systém 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sypké stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 420,00 11420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 674,41 3674.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sypké stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 718,00 27718.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Betónové zvodidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 41 950,00 41950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 730,00 2730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
sypké stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 542,00 1542.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Mesto Nové Zámky 8 400,00 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 884,00 1884.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 740,00 4740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obsivan@stavcentrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 100 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Fekete
Adresa:
Hviezdoslavova 466/32 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Lukačovský
Adresa:
Staničná 1170/7 Smižany 05311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Hovan a Hospůdka, s.r.o.
Adresa:
M. Gorkého 8 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×