Dodávateľ

MP KANAL service s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MP KANAL service s.r.o.

IČO: 45965838

Adresa: Košická 5C, Prešov

Registračné číslo: 2017/2-PO-E3727

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Február 2017

Záznam platný do: 17. Február 2020

Posledná zmena: 11. Júl 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 536 985,00 EUR 1 1
2016 99 131,00 EUR 7 7
2017 187 186,00 EUR 4 4
2018 3 764 860,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 536 985,00 EUR 1 1
2016 99 131,00 EUR 7 7
2017 187 186,00 EUR 4 4
2018 3 764 860,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Prešov 5 4 449 513,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 99 420,00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 23 500,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 15 729,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dažďová kanalizácia IPZ Záborské Mesto Prešov 47 985,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nádväzných zariadení na území mesta Prešov Mesto Prešov 536 985,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení na území mesta Prešov Mesto Prešov 663 841,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 3 061 059,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovné činnosti cisternovej kombinovanej nadstavby so sacím vákuokompresorom a vysokotlakým čerpadlom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy vonkajšej kanalizácie Nemocnica Poprad a. s. 7 830,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy vonkajšej kanalizácie Nemocnica Poprad a. s. 8 036,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie verejnoprospešných služieb čistenia mesta a zimnej údržby Mesto Prešov 226 666,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2018 Služby Nie 1
+4219110926922

+421911926922

+421911926922

+421911626922


mpkanal@mpkanal.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matúš Putnocký
Adresa:
Šrobárova 6565/10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. December 1983
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017

Meno:
Matúš Putnocký
Adresa:
Šrobárova 6565/10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. December 1983
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
Adresa:
Františkánske námestie 4 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×