Dodávateľ

GTB a.s.

Liptovský Hrádok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GTB a.s.

IČO: 31578802

Adresa: SNP 1, Liptovský Hrádok

Registračné číslo: 2019/3-PO-F63

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Marec 2019

Záznam platný do: 13. Marec 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 094 970,00 EUR 3 3
2017 1 390 522,80 EUR 4 4
2018 610 700,00 EUR 1 7
2019 633 960,00 EUR 5 5
2020 103 325,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 094 970,00 EUR 3 3
2017 1 390 522,80 EUR 4 4
2018 610 700,00 EUR 1 7
2019 633 960,00 EUR 5 5
2020 103 325,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 1 801 148,00 1801148.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 196 000,00 196000.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 165 400,00 165400.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 219 900,00 219900.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 159 600,00 159600.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 599 530,00 599530.00 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 208 539,80 208539.80 EUR
AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 453 340,00 453340.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 30 020,00 30020.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 866 068,00 1866068.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Generálna oprava vozidla TATRA v počte 10 ks Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 445 000,00 445000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Posypové vozidlá s príslušným vybavením Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 768 250,00 1768250.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Generálne opravy vozidiel TATRA a LIAZ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 226 000,00 226000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Posypové nadstavby vozidiel 8 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 198 000,00 198000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo - sypač - 1 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 129 000,00 129000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesovoz - súprava na odvoz dreva Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 208 539,80 208539.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 610 700,00 610700.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Opravy nákladných vozidiel - TATRA T815, Ružomberok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 30 525,00 30525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup posypových vozidiel - sypač 4 ks, posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou 9 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 037 500,00 2037500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generálne opravy podvozkov vozidiel Tatra 815 a LIAZ Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 60 689,00 60689.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 160 000,00 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generálne opravy podvozkov špeciálnych motorových vozidiel TATRA 815 6x6, 4x4, LIAZ 111.411 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Posypová nadstavba - 3 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 131 000,00 131000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4215231647


gtb@gtb.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Zurian
Adresa:
Janýrova 7 Praha 10000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Strnad
Adresa:
Tyršova Slatiňany 53821
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Adresa:
Piaristická 46 Trenčín 91140

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×