Dodávateľ

Filson Slovakia s.r.o.

Dechtice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Filson Slovakia s.r.o.

IČO: 48157716

Adresa: 41, Dechtice

Registračné číslo: 2018/3-PO-E7249

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2018

Záznam platný do: 19. Marec 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 11 618,32 EUR 28 28
2019 1 535,83 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 11 618,32 EUR 28 28
2019 1 535,83 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 8 561,49 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 880,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 915,83 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 179,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 1 338,75 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 257,50 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 21,58 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 977,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 063,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 669,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 684,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do chladičov automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do chladičov automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 732,31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 404,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúce náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 244,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 720,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autochémia a prostriedky na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 670,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 298,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87,75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov, nemrznúca kvapalina do chladičov, zimná prísada do nafty, destilovaná voda, rozmrazovače a čistiace /leštiace/ prostriedky na automobily. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 870,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do chladičov automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 845,02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov , zimná, autošampón, kontakty na čistenie, mazivo WD 40 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,64 EUR 2018 Tovary Nie 1
kvapalina do ostrekovačov - zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autochémia a prostriedky na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 522,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika, rôzny tovar do priamej spotreby pre dopravný úsek Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 589,56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prevodový olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 246,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autochémia a iné chemické výrobky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 663,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby, autochémia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 765,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×