Dodávateľ

Kovsmol, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOVSMOL, s.r.o.

IČO: 36501921

Adresa: Družstevná 34, Prešov

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6628

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Máj 2021

Záznam platný do: 27. Máj 2024

Posledná zmena: 28. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 216,34 EUR 8 8
2017 151 996,67 EUR 18 18
2018 104 404,60 EUR 12 12
2019 40 267,33 EUR 6 6
2020 80 425,16 EUR 9 9
2021 12 916,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 216,34 EUR 8 8
2017 151 996,67 EUR 18 18
2018 104 404,60 EUR 12 12
2019 40 267,33 EUR 6 6
2020 80 425,16 EUR 9 9
2021 12 916,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 958,33 958.33 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 59 678,16 59678.16 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 6 550,00 6550.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 291,67 291.67 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 67 000,00 67000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 550,00 2550.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 59 470,00 59470.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 891,67 891.67 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 55 563,00 55563.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 166,67 1166.67 EUR
Technické služby Brezno 1 14 700,00 14700.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 3 100,00 3100.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 59 416,67 59416.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 18 915,60 18915.60 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 55 975,00 55975.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné železo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 501,20 501.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - stavebná oceľ Technické služby Brezno 15 100,00 15100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 430,00 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 366,00 24366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 040,00 5040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 768,00 6768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 905,00 3905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 072,63 3072.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 82 600,00 82600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 209,00 12209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 483,00 17483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profilová oceľ, plechy a betonárska oceľ Správa ciest Košického samosprávneho kraja 29 970,00 29970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál - ihrisko Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 860,00 4860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profilová oceľ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498,65 7498.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 200,00 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 178,00 2178.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 040,00 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 450,00 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 240,00 2240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 79 742,10 79742.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 203,00 21203.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 16 910,00 16910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 440,00 7440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 300,00 8300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železný tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 170,00 10170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 405,00 1405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 560,00 10560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 212,00 1212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 253,87 15253.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330,00 1330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 300,00 5300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 378,00 15378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 885,00 30885.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 800,00 5800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 900,00 9900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 92 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Július Smolko
Adresa:
Na Vyhliadke 4 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Igor Smolko
Adresa:
93 Jarovnice 08263
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Slavomír Petrišin
Adresa:
Fintická 27 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Smolko
Adresa:
Na Vyhliadke 4 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Slavomír Petrišin
Adresa:
Fintická 27 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Smolko
Adresa:
93 Jarovnice 08263
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Lukáš Polák
Adresa:
Hlavná 137 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×