Dodávateľ

WINTEC Slovakia s.r.o.

Banská Štiavnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WINTEC Slovakia s.r.o.

IČO: 48269191

Adresa: Jána Hollého 381/7, Banská Štiavnica

Registračné číslo: 2021/12-PO-F8231

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. December 2021

Záznam platný do: 27. December 2024

Posledná zmena: 28. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 571,96 EUR 30 30
2017 17 043,22 EUR 26 26
2018 17 300,74 EUR 22 22
2019 17 886,10 EUR 18 18
2020 2 268,34 EUR 3 3
2021 344,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 571,96 EUR 30 30
2017 17 043,22 EUR 26 26
2018 17 300,74 EUR 22 22
2019 17 886,10 EUR 18 18
2020 2 268,34 EUR 3 3
2021 344,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 1 714,90 1714.90 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 600,00 1600.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 1 952,40 1952.40 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 1 441,41 1441.41 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1 985,00 1985.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 3 770,82 3770.82 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 4 378,80 4378.80 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 1 606,65 1606.65 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 266,90 266.90 EUR
Mesto Levice 1 3 016,67 3016.67 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 8 302,50 8302.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 2 389,90 2389.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 1 142,41 1142.41 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1 340,00 1340.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 832,50 832.50 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 340,00 340.00 EUR
Mesto Komárno 2 571,49 571.49 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 957,50 957.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 445,00 445.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 050,00 1050.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 641,67 641.67 EUR
Mesto Brezno 1 1 749,17 1749.17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 400,15 400.15 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 414,90 1414.90 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 615,00 615.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 048,33 1048.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 811,67 811.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 5 821,65 5821.65 EUR
Slovenské národné divadlo 2 557,33 557.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 115,83 115.83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 999,00 999.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 443,33 443.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 5 131,66 5131.66 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 850,00 850.00 EUR
Dopravná akadémia 1 358,33 358.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 48,33 48.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 315,83 315.83 EUR
Stredná odborná škola stavebná 2 1 248,33 1248.33 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 1 384,17 1384.17 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 165,83 165.83 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 189,00 189.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mikrovlnné rúry Ústav na výkon trestu odňatia slobody 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,92 331.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pračka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 364,92 364.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s rúrou Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojaca jednodverová chladnička s mraziacim boxom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynský odsávač pár Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 698,00 698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vstavaná umývačka riadu BOSCH SPV43M20EU alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 427,40 427.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosná klimatizácia Dopravná akadémia 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž klimatizácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou (samostatne stojaca) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie do priestorov s viacerými PC Technická univerzita v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Najvyšší súd Slovenskej republiky 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimaticka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický bojler 120l Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický ohrievač vody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poloprofesionálna práčka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
časti ohrievačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pračka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramická dlažba Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
umývačka riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Mora MT 120 W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105,00 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia ELECTROLUX alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 778,90 778.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický zásobníkový ohrievač vody Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 455,00 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Centrum sociálnych služieb TAU 1 670,00 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatická práčka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 848,00 848.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 69,00 69.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 142,00 142.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička s mrazničkou dole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 396,00 396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obklad pre materskú školu Mesto Komárno 1 748,20 1748.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 138,00 6138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s rúrou "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Whirlpool ARC 104/1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia na výučbu Stredná odborná škola stavebná 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia do miestnosti IT Stredná odborná škola stavebná 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
batérie, Teplovzdušná rúra, rýchlovarné kanvice, elektrický sporák,mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,00 166.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 896,00 896.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický bojler 120l Slovenské národné múzeum 174,00 174.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička bielizne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - dlažba Ústav na výkon trestu odňatia slobody 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup voľne stojacej umývačky riadu Pôdohospodárska platobná agentúra 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mobilnej klimatizácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 956,41 956.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu - vstavaná, plne integrovaná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 384,90 384.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný GORENJE K 5352 XF, alebo ekvivalent. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilná klimatizácia Whirpool PACB9CO alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nástenná klimatizácia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 525,00 2525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné klimatizácie a chladničky Mesto Levice 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický beztlakový ohrievač vody Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné klimatizačné jednotky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 620,00 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spredu plnená pračka, sušička Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský digestor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 475,75 475.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosná klimatizácia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička s mraziacou časťou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281,00 281.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 599,00 599.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosná klimatizácia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 379,00 379.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenské národné divadlo 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vstavané spotrebiče LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Zanussi ZRA 40100WA alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické práčky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 525,00 4525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie práčok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 260,00 1260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digestor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka Slovenské národné divadlo 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizačná jednotka do serverovne Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 631,00 631.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 371,00 371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče-biela technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 145,18 145.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nástennej klimatizačnej jednotky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 245,50 1245.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Mesto Komárno 685,80 685.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie Ekonomická univerzita v Bratislave 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 278,00 278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička voľne stojaca Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 357,50 357.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno-technické zabezpečenie materských škôl Mesto Brezno 2 176,70 2176.7 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kombinovaný sporák K 662 BW Tom-Ers s.r.o. 206,00 206.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie na chladenie a mrazenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168,21 168.21 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 107 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Ondrejmiška
Adresa:
Jána Hollého 381/7 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Matúš
Adresa:
Vajanského 28 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Matúš
Adresa:
Vajanského 28 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2021
Záznam do:
28. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Ondrejmiška
Adresa:
Jána Hollého 381/7 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2021
Záznam do:
28. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Ondrejmiška
Adresa:
Jána Hollého 381/7 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
5. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Matúš
Adresa:
Vajanského 28 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Január 2019
Záznam do:
5. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Ondrejmiška
Adresa:
Jána Hollého 381/7 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Právne centrum s.r.o.
Adresa:
Mýtna 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 5.02.2021 do: 28.01.2022

StiahniZáznam platný od: 10.01.2019 do: 5.02.2021

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 10.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×